Jernbane
JERNBANE

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 168 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Hendelseskategori
up down
Tog No.
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2011/09 Brann- og røykutvikling Temarapport 01.01.2010 Oslo T-banenett Sikkerhetstiltak
språk 2011/10 Avsporing 503 01.12.2010 Fellesstrekningen, Tøyen stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2012/01 Feil signalbilde 252 25.08.2011 Hakadal stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2012/02 Sammenstøt 59007 og 59009 20.06.2011 Rombak Sikkerhetstiltak
språk 2012/03 Brann- og røykutvikling 5077 04.04.2011 Asper stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2012/04 Planovergang 8314 03.06.2011 Fotgjengerovergang ved Hokksund stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2012/05 Brann- og røykutvikling 62 16.06.2011 Hallingskeid Sikkerhetstiltak
språk 2012/06 Avsporing 2378 05.09.2011 Opphus Sikkerhetstiltak
språk 2012/07 Brann- og røykutvikling 233 22.10.2011 Bjørgeseter
språk 2012/08 Avsporing Green Cargo 4045 28.10.2011 Bjørnfjell stasjon
språk 2012/09 Sammenstøt 1813 14.02.2012 Voss stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/01 Avsporing 5701 13.01.2012 Dombås stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/01 eng Avsporing 5701 13.01.2012 Dombås Station
språk 2013/02 Avsporing 12926 15.02.2012 Nykirke stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/02 eng Avsporing 12926 15.02.2012 Nykirke stasjon
språk 2013/03 Passering av signal i stopp 2810 27.02.2012 Oslo S
språk 2013/04 Kritisk feil infrastruktur Arbeidstog 31.05.2012 Godlia T-banestasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/05 Planovergang 521 21.08.2012 Evja planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2013/06 Sammenstøt 14.09.2012 Alnabru syd
språk 2013/07 Brann- og røykutvikling 3560 07.10.2012 Gardermoen stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/08 Sammenstøt 1680 og 5704 26.09.2012 Dal stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/09 Passering av signal i stopp 01.01.2010 Jernbanenettet generelt
språk 2014/01 Sammenstøt 5509 09.01.2013 Alnabru stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2014/02 Sammenstøt 104 og 114 17.05.2013 Sørli holdeplass, Ekebergbanen Sikkerhetstiltak
språk 2014/03 Avsporing 41631 22.07.2013 Mellom Kvam og Sjoa, Dovrebanen Sikkerhetstiltak
språk 2014/04 Av- og påstigning 409 05.07.2013 Høyenhall T-banestasjon, Linje 4 Sikkerhetstiltak
språk 2014/05 Planovergang 123 01.08.2013 Enebekk planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2014/06 Sammenstøt Variobahn-vogn 208 17.10.2013 Mårdalen holdeplass, Bybanen, Bergen Sikkerhetstiltak
språk 2014/07 Avsporing 5910 04.11.2013 Mellom Dombås og Dovre stasjoner, Dovrebanen Sikkerhetstiltak
språk 2015/01 Avsporing 1308 23.01.2014 Jar Sikkerhetstiltak