Jernbane
JERNBANE

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 168 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Hendelseskategori
up down
Tog No.
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2013/01 eng Avsporing 5701 13.01.2012 Dombås Station
språk 2013/02 eng Avsporing 12926 15.02.2012 Nykirke stasjon
språk 2008/04 eng Avsporing 1606 02.10.2006 Lillestrøm stasjon
språk 2008/08 eng Sammenstøt 41941 07.03.2008 Strømmen stasjon
språk 2009/03 eng Planovergang Temarapport 01.01.2006 Planoverganger
språk 2011/03 eng Løpsk materiell 24.03.2010 Alnabru - Oslo Havn, Sydhavna
språk 2019/04 eng Løpsk materiell 07.06.2018 Ensjø Metro station
språk 2014/02 Sammenstøt 104 og 114 17.05.2013 Sørli holdeplass, Ekebergbanen Sikkerhetstiltak
språk 2011/06 Brann- og røykutvikling 2573 09.09.2010 Utsikten ved Valeseter mellom Valebø og Nisterud på Bratsbergbanen Sikkerhetstiltak
språk 2011/10 Avsporing 503 01.12.2010 Fellesstrekningen, Tøyen stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2011/04 Avsporing 1677 01.04.2010 Brynsbakken Sikkerhetstiltak
språk 2012/03 Brann- og røykutvikling 5077 04.04.2011 Asper stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2012/04 Planovergang 8314 03.06.2011 Fotgjengerovergang ved Hokksund stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2012/02 Sammenstøt 59007 og 59009 20.06.2011 Rombak Sikkerhetstiltak
språk 2012/01 Feil signalbilde 252 25.08.2011 Hakadal stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2012/07 Brann- og røykutvikling 233 22.10.2011 Bjørgeseter
språk 2012/08 Avsporing Green Cargo 4045 28.10.2011 Bjørnfjell stasjon
språk 2013/01 Avsporing 5701 13.01.2012 Dombås stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/02 Avsporing 12926 15.02.2012 Nykirke stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2012/09 Sammenstøt 1813 14.02.2012 Voss stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/03 Passering av signal i stopp 2810 27.02.2012 Oslo S
språk 2013/04 Kritisk feil infrastruktur Arbeidstog 31.05.2012 Godlia T-banestasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/05 Planovergang 521 21.08.2012 Evja planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2013/06 Sammenstøt 14.09.2012 Alnabru syd
språk 2013/08 Sammenstøt 1680 og 5704 26.09.2012 Dal stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/07 Brann- og røykutvikling 3560 07.10.2012 Gardermoen stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2010/03 Planovergang 210 15.07.2009 Viken planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2010/04 Av- og påstigning 1507 20.08.2009 Strømmen stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2010/06 Avsporing 4957 12.10.2009 Halden
språk 2011/07 Løpsk materiell 9254 19.09.2010 Slemdal Sikkerhetstiltak