Jernbane
JERNBANE

Avgitte rapporter

content-links
Ditt søk resulterte i 163 treff
  • Rapport på norsk
  • Sammendrag på engelsk
  • Rapport på engelsk
up down
Språk
up down
Rapport
up down
Hendelseskategori
up down
Tog No.
up down
Hendelsesdato
up down
Sted
Sikkerhets- tilråding
språk 2016/05 Løpsk materiell EL16-2203 05.10.2015 Nyland verksted - Alnabru terminal Sikkerhetstiltak
språk 2016/04 Avsporing 45958 20.05.2015 Ved Oppegård stasjon på Østfoldbanen Sikkerhetstiltak
språk 2016/03 Sammenstøt 7224 og arbeidsmaskin 10.03.2015 Aker stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2016/02 Avsporing 5502 09.02.2015 Grytå Sikkerhetstiltak
språk 2016/01 Feil signalbilde 2387 06.01.2015 Atna stasjon
språk 2015/09 Sammenstøt 411 09.02.2015 Trondheim sentralstasjon Sikkerhetstiltak
språk 2015/08 Sammenstøt Vogn 107, linje 12 11.11.2014 Krysset Cort Adelers gate / Rv 162 Munkedamsveien i Oslo
språk 2015/07 Avsporing 5932 03.11.2014 Eidsvoll stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2015/06 Sammenstøt 307 16.07.2014 Oppsaltunnelen på Østensjøbanen Sikkerhetstiltak
språk 2015/05 Sammenstøt 26.05.2014 Kaigaten i Bergen Sikkerhetstiltak
språk 2015/04 Avsporing 5790 30.05.2014 Trofors
språk 2015/03 Avsporing Skift 15.04.2014 Ved Svene pukkverk på Numedalsbanen Sikkerhetstiltak
språk 2015/02 Planovergang/ Sammenstøt 108 09.02.2014 Steinerud planovergang, Holmenkollbanen Sikkerhetstiltak
språk 2015/01 Avsporing 1308 23.01.2014 Jar Sikkerhetstiltak
språk 2014/07 Avsporing 5910 04.11.2013 Mellom Dombås og Dovre stasjoner, Dovrebanen Sikkerhetstiltak
språk 2014/06 Sammenstøt Variobahn-vogn 208 17.10.2013 Mårdalen holdeplass, Bybanen, Bergen Sikkerhetstiltak
språk 2014/05 Planovergang 123 01.08.2013 Enebekk planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2014/04 Av- og påstigning 409 05.07.2013 Høyenhall T-banestasjon, Linje 4 Sikkerhetstiltak
språk 2014/03 Avsporing 41631 22.07.2013 Mellom Kvam og Sjoa, Dovrebanen Sikkerhetstiltak
språk 2014/02 Sammenstøt 104 og 114 17.05.2013 Sørli holdeplass, Ekebergbanen Sikkerhetstiltak
språk 2014/01 Sammenstøt 5509 09.01.2013 Alnabru stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/09 Passering av signal i stopp 01.01.2010 Jernbanenettet generelt
språk 2013/08 Sammenstøt 1680 og 5704 26.09.2012 Dal stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/07 Brann- og røykutvikling 3560 07.10.2012 Gardermoen stasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/06 Sammenstøt 14.09.2012 Alnabru syd
språk 2013/05 Planovergang 521 21.08.2012 Evja planovergang Sikkerhetstiltak
språk 2013/04 Kritisk feil infrastruktur Arbeidstog 31.05.2012 Godlia T-banestasjon Sikkerhetstiltak
språk 2013/03 Passering av signal i stopp 2810 27.02.2012 Oslo S
språk 2013/02 eng Avsporing 12926 15.02.2012 Nykirke stasjon
språk 2013/02 Avsporing 12926 15.02.2012 Nykirke stasjon Sikkerhetstiltak