Rapport om avsporing ved Bjørnstad, km 303,3 mellom Majavatn og Namskogan, Nordlandsbanen, tog 5790 den 25. juli 2019

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Onsdag 25. juli 2019 kl. 1740 sporet syv vogner i CargoNet AS' godstog 5790 av ved km 303,3 mellom Majavatn og Namsskogan på Nordlandsbanen. Toget var på vei fra Bodø til Trondheim.

Avsporingen skyldtes solslyng som hadde sammenheng med tidligere arbeider i sporet. To av vognene veltet og ble liggende i skråningen, og en vogn og en container havnet i elva Namsen.

En container i toget inneholdt farlig gods i form av forskjellige typer gassflasker. Med unntak av ammoniakk var det ikke-giftige gasser i containeren. Et eventuelt utslipp av noen av disse gassene til luft ville ikke vært miljøskadelig eller giftig, men ville medført eksplosjonsfare.

Havarikommisjonen har tidligere gjennomført fire undersøkelser av avsporinger relatert til solslyng. En felles faktor for disse hendelsene har vært feil nøytraltemperatur, og manglende kontroll på sporets beliggenhet. Bane NOR SFs tiltak har vært knyttet til kompetanseheving, skjerpede kontrollrutiner, bedre vedlikeholdsstyring og større grad av kontroll med sporets beliggenhet. Flere av tiltakene anses som relevante også for denne ulykken, noe som gir grunn til å si at det fortsatt er behov for å adressere problemet med solslyng og forutgående arbeid i spor.

Statens havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilråding i forbindelse med denne sikkerhetsundersøkelsen. Denne retter seg mot at Bane NOR anbefales å gjennomgå og evaluere tidligere innførte tiltak for å identifisere forbedringsområder.

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2020/05T

Torsdag 25. juli 2019 sporet CargoNet AS godstog 5790 av ved km 303,3 mellom Majavatn og Namsskogan på Nordlandsbanen. Avsporingen skyldtes solslyng som har sammenheng med tidligere arbeider i sporet. Havarikommisjonen har gjennomført flere undersøkelser av denne typen avsporinger. Flere av tiltakene Bane NOR SF iverksatte etter disse undersøkelsene anses som relevante også for denne ulykken. Det er derfor behov for å adressere problemet med solslyng og forutgående arbeid i spor på nytt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å pålegge Bane NOR SF å gjennomgå og evaluere tidligere innførte tiltak for å identifisere forbedringsområder.

Sted
Bjørnstad, Nordlandsbanen
Hendelsesdato
25.07.2019
Tog No.
5790
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
303,3
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Nordlandsbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning