Rapport om vindusskader i personvogner på Bergensbanen 17. og 26. mars 2019

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Søndag 17. mars 2019 kl. 1240 ble ett vindu knust og 11 andre skadet i en av vognene i tog 61 mens dette var inne i Finsetunnelen. Isklumper slo opp pukkballast som ble kastet til siden. Pukk og is ble deretter slått tilbake fra tunnelveggen mot togsiden.

Tirsdag 26. mars 2019 kl. 1450 ble tog 62 truffet av et isras ved km 157,950 ved Østre Gaptjerntunnel mellom Bergheim og Flå på Bergensbanen. Israset traff nest bakerste vogn i toget, og både indre og ytre glass i to vinduer ble knust slik at glass sprutet inn i vognen. Tre personer ble lettere skadet i hendelsen.

I begge hendelsene var personvognene av type B7. Vinduene i disse vognene er laget av 2 lags, herdet sikkerhetsglass, og tilfredsstiller gjeldende europeiske krav gitt i UIC 564-1. De to hendelsene gjør at Havarikommisjonen mener det bør vurderes om styrken i vinduene i personvogner er tilstrekkelig for norske forhold. Ingen av vinduene i type 7 vognene er definert som primære rømningsveier. Det er imidlertid hengt opp hammere for knusing av sidevinduene dersom de primære rømningsveiene ikke er tilgjengelige.

Norske Tog AS, som er eier av de vognene, mener det ikke er ønskelig å avvike fra dagens dimensjonering av vinduene. De mener at risikobidraget ikke kan forsvare norske særkrav ut over de som allerede inngår i dagens spesifikasjoner.

Statens havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilråding i denne undersøkelsen. Denne retter seg mot å vurdere om styrken til vinduene i norske personvogner er tilstrekkelig.

Tog truffet av isras mellom Nesbyen og Flå.
26.03.2019
Foto: Helge Sunde.

Tog truffet av isras mellom Nesbyen og Flå.
26.03.2019
Foto: Helge Sunde.

Foto: Helge Sunde

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2020/04T

Søndag 17. og tirsdag 26. mars 2019 ble flere vinduer i B7-vogner knust av is og pukk. Tre personer fikk kuttskader i forbindelse med den siste hendelsen. Vinduene består av et ytre, herdet glass og et indre laminert glass. I de tilfellene der både ytre og indre glass knuses, skal det laminerte glasset forbli i vindusrammen og hindre det herdede glasset å komme inn i passasjerkupeen.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Samferdselsdepartementet å anbefale Norske Tog AS å vurdere om styrken til vinduene i norske personvogner er tilstrekkelig.

Sted
Bergensbanen
Hendelsesdato
26.03.2019
Tog No.
62
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Type transport
Persontog
Type hendelse
Annet
Materiell kategori
Personvogn
Operatør
NSB AS/ Bane NOR SF
Skriv ut