Rapport om personulykke på Filipstad driftsbanegård søndag 24. februar 2019

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Søndag 24. februar 2019 kl 1630 omkom en person da vedkommende kom i berøring med kontaktledningsanlegget inne på Filipstad driftsbanegård. To personer som var sammen med vedkommende ble også eksponert for strøm og ble kritisk skadet i ulykken.

Statens havarikommisjon for transport fremmer to sikkerhetstilrådinger i denne undersøkelsen. Disse retter seg mot å gjennomgå og sikre korrekt områdesikring for driftsbanegårder, og å risikovurdere materielltypenes klatrevennlighet med tanke på hensetting og behov for inspeksjon.

Tre ungdommer hadde tatt seg inn på sporområdet og videre inn i en kulvert på området kalt «Strupen». Her stod det hensatt to togsett. Ungdommene klatret opp på taket på et av togsettene, og beveget seg slik at en av de tre kom i berøring med kontaktledningen.

Undersøkelsen av områdesikringen etter hendelsen viste at det var et område på ca. 30 meter av gjerdet ved Ruseløkka som ikke var i henhold til Bane NOR SFs tekniske regelverk. Det var et hull i gjerdet ved muren til Munkedamsbroen, og det eksisterende gjerdet var på det laveste 106 cm. Gjerdehøyden skal være 180 cm. Det var ikke skiltet «Adgang forbudt» i området fra Strupen og langs Ruseløkka fritidsklubb. Undersøkelsen viste at de hensatte togsettene og kulverten hadde vært uten tilsyn over lang tid, og var blitt benyttet som oppholdssted av uønskede personer.

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2020/02T

Søndag 24. februar 2019 omkom en ung person og to andre ungdommer ble alvorlig skadet da de klatret på et hensatt togsett inne på Filipstad driftsbanegård. Materielltypen var vurdert som ikke klatrevennlig, og var dermed ikke omfattet av Bane NORs krav om jevnlig inspeksjon.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF sammen med materielleierne å risikovurdere materielltypenes klatrevennlighet med tanke på hensetting og behov for inspeksjon.

Sikkerhetstilråding JB nr. 2020/03T

Søndag 24. februar 2019 omkom en ung person da vedkommende fikk strømgjennomgang inne på Filipstad driftsbanegård. To andre ungdommer ble alvorlig skadet i ulykken. Deler av inngjerdingen på stedet tilfredsstilte ikke Bane NORs interne krav. I tillegg manglet denne delen av gjerdet korrekt skilting med «Adgang forbudt».

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF å gjennomgå og sikre korrekt områdesikring for driftsbanegårder.

Sted
"Strupen" Filipstad
Hendelsesdato
24.02.2019
Stillverksanleggstype
Stillverk
Type hendelse
Personulykke
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
Bane NOR SF/ NSB AS
Banestrekning
Drammenbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning