Rapport om passhendelse med løslokomotiv på Roa stasjon 16. januar 2019

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 16. januar 2019 opplevde føreren av et løslokomotiv manglende bremseeffekt på vei ned mot Roa stasjon, en strekning som har kraftig fall. Resultatet var at lokomotivet passerte innkjørhovedsignal D672 ved Roa stasjon i stopp med en hastighet på ca. 75 km/t. Først da lokomotivet var inne på stasjonsområdet begynte lokomotivets bremser å gi bremseeffekt, og det stanset rett før utkjørhovedsignal M674 etter å ha passert ukontrollert gjennom stasjonsområdet.

Havarikommisjonen mener hendelsen oppstod som følge av at lokomotivets snøbrems, som har til hensikt å pusse bremser rene for snø og is underveis, var innstilt til å pusse for sjeldent. Snøværet denne dagen, og manglende behov for og bruk av manuell bremsing på strekningen, bidro sannsynligvis til at det gradvis la seg et lag med is mellom bremsebelegg og hjul. Dette førte til at friksjonen var minimal da fører innledet bremsing. Fra fører tok nødbrems til lokomotivet stanset kjørte det nær 2 km.

Vinterproblematikk knyttet til skivebremset materiell, og viktigheten av manuell bruk av bremser for å unngå oppbygging av is, er velkjent i bransjen og inngår i lokomotivførerutdanningen. Havarikommisjonen mener at mange førere vil stole på at snøbremsen motvirker isoppbygging, og at det derfor er svært viktig at denne fungerer etter hensikten. Samtidig vil tilstedeværelse av en slik bremsefunksjon ikke erstatte behovet for å kontrollere bremsenes effekt underveis, spesielt ved ugunstige snøforhold.

Havarikommisjonen mener hendelsen har vist at det påhviler bruker av materiellet et stort ansvar for å sikre at funksjoner ved et materiell er korrekt innstilt. Statens havarikommisjon for transport retter derfor en sikkerhetstilråding vedrørende dette til alle jernbaneforetak som benytter materiell med en form for tidsinnstilt snøbremsfunksjon.

Rapporten har trykkfeil i Tabell 2. Tjeneste fra 12.1. til 15.1. skal være «fri».

Roa

Foto: NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2020/01T

Onsdag 16. januar 2019 passerte et løslokomotiv innkjørhovedsignal D672 ved Roa stasjon i «stopp», da føreren ikke fikk forventet bremseeffekt. Det var snøvær og føreren hadde derfor aktivert lokomotivets snøbrems. Effekten av denne var ikke tilstrekkelig til å forhindre snø- og isoppbygging mellom bremsebelegg og bremseskiver.

Statens havarikommisjon for transport ber Statens jernbanetilsyn om å påse at alle jernbaneforetak sikrer at kjøretøy utstyrt med snøbrems har hensiktsmessige innstillinger, tilpasset virksomhetens aktiviteter.

Sted
Roa stasjon på Roa-Hønefossbanen
Hendelsesdato
16.01.2019
Tog No.
21318
ATC
DATC
Type transport
Tomtog
Type hendelse
Passering av signal i stopp
Materiell kategori
Lokomotiv
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Roa-Hønefossbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning