Rapport om brann og eksplosjon i T-banetunnelen mellom Ensjø og Helsfyr 17. desember 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Natt til mandag 17. desember 2018 oppstod en brann og påfølgende eksplosjon i en sveisevogn med gassflasker i T-banetunnelen mellom Ensjø og Helsfyr stasjoner.

Risikovurderinger utført av Sporveien T-banen AS hadde ikke avdekket farene for brann og eksplosjon ved plassering av gassflasker nær dieselaggregatet på sveisevognen. Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding som retter seg mot at Sporveien T-banen AS styrker sine risikovurderinger av brannsikkerhet.

Sveisevognen inneholdt utstyr til bruk i sveisearbeid, og ble benyttet av et arbeidslag på tre personer for å sveise skinneskjøter. Arbeidslaget evakuerte fra tunnelen straks de oppdaget brannen, og ingen personer ble skadet i ulykken. Sveisevognen ble totalskadet i brannen, og det ble noe skader på infrastrukturen som følge av varme og trykkbølgen fra eksplosjonen. Ulykken skjedde i en periode på natten når T-banen normalt er stengt for vedlikehold, og det ikke oppholder seg passasjerer på stasjonene.

Undersøkelsen har vist at brannen sannsynligvis oppstod som følge av en elektrisk kortslutning i dieselaggregatet på vognen. Ved siden av dieselaggregatet var det plassert et bur med gassflasker som inneholdt acetylen, propan og oksygen. Brannvesenet var på stedet bare minutter etter varslingen, men ettersom det ikke var fare for liv ble det ikke sendt mannskaper inn til brannen på grunn av eksplosjonsfaren. Etter at brannen hadde pågått i omtrent 40 minutter revnet en acetylenflaske, noe som førte til en kraftig trykkbølge.

01

Foto: Politiet

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2019/08T

Mandag 17. desember 2018 ca. kl. 0300 oppstod en brann med påfølgende eksplosjon i en sveisevogn med gassflasker i T-banetunnelen mellom Ensjø og Helsfyr. Sporveien T-banen AS sine risikovurderinger ivaretok ikke farene med plassering av gassflasker ved siden av potensielle tennkilder på sveisevognen.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Sporveien T-banen AS styrke sine risikovurderinger slik at de omfatter all bruk og oppbevaring av farlige stoffer.

Sted
Mellom Ensjø og Helsfyr
Hendelsesdato
17.12.2018
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Type transport
Arbeidstog, T-bane
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Materiell kategori
Arbeidsmaskin
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning