Rapport om vogner i drift ved Auma sidespor, Rørosbanen 21. oktober 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Søndag 21. oktober 2018 rullet 4 spesialvogner for transport av militært materiell ut fra Auma sidespor og inn på Rørosbanen.

Den 19. og 20. oktober 2018 ble tre tomme vognstammer med spesialvogner for transport av militært materiell hensatt på Auma sidespor. Lagringen ble gjort i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture. Søndag 21. oktober kom en av vognstammene bestående av fem vogner i drift. De to første vognene rullet over et snødeksel og en sporsperre og ut på Rørosbanen. Vogn nummer tre sporet av i sporsperren og stoppet vognstammen.

Hensettingen av vognmateriell på Auma sidespor foregikk fra morgenen fredag 19. oktober til natt til lørdag 20. oktober. Den siste vognstammen skulle hensettes i spor 2. Den måtte deles og plasseres på begge sider av en personovergang på stedet. Noen av vognene var ikke utstyrt med parkeringsbrems, og signalgiver fant kun parkeringsbrems på vognstammen som skulle hensettes syd for personovergangen. Det var to bremsesko tilgjengelig, og disse ble valgt benyttet på hver side av personovergangen for å sikre at vognene ikke trillet inn mot denne. Sporet framstod som helt plant for signalgiver. Hovedledningen og styreventiler ble ikke tømt for luft ved hensetting av vognstammene, men signalgiver slapp ut noe luft av hovedledningen.

Vognene rullet ut på Rørosbanen søndag 21. oktober en gang i tidsrommet kl. 1030 til kl. 1100 og ga belegg i sporet. Togleder forsøkte først å løse ut dette med å sende en «kunstig togpassering» på fjernstyringsanlegget. Dette fjernet ikke belegget, og det antydet derfor en teknisk feil. Sydgående regiontog 2384 måtte dermed få muntlig kjøreordre fra Tynset mot Alvdal. Da toget kom til Auma, så fører vognene som stod ut i hovedsporet. På grunn av en restriktiv kjøretillatelse til toget ble dette framført med redusert hastighet, og det var aldri fare for sammenstøt.

Vinterstid benyttes det ofte snødeksel over sporsperrene for å beskytte disse mot regn, snø og is. På Auma ble det benyttet et lokalt produsert snødeksel, laget av 3,3 mm tykke stålplater. Styrken i dekselet gjorde at dette, i stedet for å bli knust, bare ble deformert og fungerte som en ledeskinne over sporsperren for de første hjulene.

Statens havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilråding. Den retter seg mot å anbefale trafikkutøvere å styrke rutinene for å sikre at vogner er tilstrekkelig avbremset ved hensetting.

Foto1 Bane NOR SF

Foto2 Bane NOR SF

Begge foto: Bane NOR SF

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2019/06T

Onsdag 18. oktober 2018 kom en hensatt vognstamme, som ikke var tilstrekkelig avbremset, i drift fra Auma sidespor, Rørosbanen. Det er ikke lenger krav til at vognenes bremsesystem skal tømmes for luft og bremsene løses. Dette medfører at bremsene over tid løser ut og vognene kan komme i ukontrollert drift.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale trafikkutøvere å styrke rutinene for å sikre at vogner er tilstrekkelig avbremset ved hensetting.

Sted
Auma sidespor
Hendelsesdato
21.10.2018
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Km på banestrekning
337,66
Type transport
Skift
Type hendelse
Løpsk materiell
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
Grenland rail
Banestrekning
Rørosbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning