Rapport om synkehull under spor i forbindelse med rørgjennomføring på Drammen stasjon 5. september 2018

Last ned rapport

Beskrivelse

Den 5. september 2018 pågikk det arbeid med en overvannsledning under jernbanesporene ved Drammen stasjon. Arbeidet hadde tilknytting til et byggeprosjekt ved siden av stasjonsområdet.

Det ble boret en trasé flere meter under sporene ved hjelp av metoden «styrt boring» med en diameter på Ø1000 mm. Verken totalentreprenør med underentreprenør og innleid spesialist, eller Bane NOR Infrastruktur, forventet at arbeidet kunne ha innvirkning på sporene. Arbeidet ble derfor utført mens man hadde normal togtrafikk på stedet. På ettermiddagen ble det oppdaget at sporene beveget seg ved togpasseringer. Både togtrafikken og arbeidet med boringen ble da stanset. I løpet av kort tid raste deler av rørtraseen sammen, og to hovedspor og sidesporet Tangensporet ble berørt. Reparasjonsarbeidet medførte at stasjonen var stengt for trafikk i retning Oslo i nær to døgn.

Havarikommisjonen mener at aktørene involvert har kompetanse innen hver sine fagområder, men at utfordringer kan oppstå når man må sette seg inn i andres arbeidsmåter, regler og praksis. Spesielt krevende kan det bli dersom det er en forventing om at den andre parten også skal avdekke feil eller mangler ved faglige vurderinger utført av andre. I noen tilfeller er disse forventingene urealistiske, med den konsekvens at ingen har oversikt over det totale risikobildet.

Statens havarikommisjon for transport fremmer ingen sikkerhetstilrådinger etter denne hendelsen.

Drammen Foto Bane NOR

Foto: Bane NOR

Sted
Drammen stasjon
Hendelsesdato
05.09.2018
Km på banestrekning
52,5
Type hendelse
Kritisk feil infrastruktur
Banestrekning
Drammenbanen
image
Rapport om synkehull under spor i forbindelse med rørgjennomføring på Drammen stasjon 5. september 2018 Last ned rapport
Tilbake til toppen