Rapport om brann i snøoverbygg ved Bjørnfjell stasjon på Ofotbanen 8. august 2018

Last ned rapport

Beskrivelse

Om formiddagen den 8. august 2018 brant et snøoverbygg nær Bjørnfjell stasjon på Ofotbanen ned til grunnen. Før brannen hadde et arbeidslag utført vedlikeholdsarbeid på skinnegangen i snøoverbygget. Arbeidet inngikk i et større vedlikeholdsprosjekt sommeren 2018 der Bane NOR SF var byggherre. Det gjenstod tre dager med arbeid på strekningen Bjørnfjell-Narvik før prosjektet var avsluttet.

Sikker jobb-analysen entreprenøren utførte umiddelbart før arbeidet omfattet ikke varme arbeider i snøoverbygg. Det ble ikke satt inn ekstra brannsikringstiltak inne i snøoverbygget, og det ble heller ikke holdt brannvakt i en time etter siste varme arbeider slik Bane NOR SF krever.

Den siste av to sveisene inne i snøoverbygget ble utført ca. kl. 0920. Siste person i arbeidslaget forlot snøoverbygget ca. kl. 1010, da anleggsområdet ble opphevet. Deltakerne i arbeidslaget hadde kjørt fra Bjørnfjell kl. 1030. Kl. 1040 passerte et malmtog fra LKAB og føreren skal ha kjent røyklukt snøoverbygget. Vitner varslet politiet om brannen kl. 1053. Det tok 48 minutter fra brannvesenet ble varslet til de var på stedet. Gassbeholdere som var satt igjen i snøoverbygget medførte forsinkelse i slukkearbeidet. Konstruksjonen ble meldt helt nedbrent kl. 1316.

Havarikommisjonens undersøkelser av hendelsen har kommet frem til flere forhold av sikkerhetsmessig betydning. Havarikommisjonen mener at mest sannsynlig brannårsak var de varme arbeidene som hadde blitt utført i snøoverbygget. Branntilløpet ble ikke oppdaget i tide på grunn av mangelfullt vakthold etter siste varme arbeider. Risikoen for brann i snøoverbygget av tre hadde ikke blitt tilstrekkelig håndtert i forberedelsene til arbeidet. Bane NOR hadde hatt lite fokus på etterlevelse av brannsikkerhetskrav hos entreprenøren. Sikker jobb-analysen (SJA) tok ikke for seg varme arbeider i snøoverbygget. Havarikommisjonen mener Bane NOR SF som byggherre og kravstiller, i større grad bør følge opp når SJA brukes, hvordan SJA gjøres og hvorfor.

Havarikommisjonen fremmer to sikkerhetstilrådinger til Bane NOR SF i forbindelse med denne saken. Den ene omhandler Bane NOR SF sine brannsikkerhetskrav. Den andre tar for seg kvaliteten på arbeidet med sikker jobb-analyser hos leverandører.

Foto Bane NOR 2Foto Bane NOR

Foto: Bane NOR

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2019/04T

Onsdag 8. august 2018 ble et snøoverbygg på Ofotbanen, nær Bjørnfjell stasjon, totalskadd av brann. Som en del av et større prosjekt, hadde Bane NOR SF fått utført vedlikehold på skinnegangen samme natt. Det er sannsynlig at varme arbeider forårsaket brannen. Et malmtog passerte gjennom snøoverbygget kun få minutter før brannen ble varslet. Leverandøren etterlevde ikke krav til brannsikkerhetstiltak. Byggherre Bane NOR SF hadde mangelfull oppfølging av brannsikkerhetskrav i forbindelse med varme arbeider i prosjektet.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF evaluere hvorvidt brannsikkerhetskravene ved varme arbeider er effektive, hensiktsmessige og kontrollerbare ved arbeid utført av leverandører.

Sikkerhetstilråding JB nr. 2019/05T

Onsdag 8. august 2018 ble et snøoverbygg på Ofotbanen, nær Bjørnfjell stasjon, totalskadd av brann. Som en del av et større prosjekt, hadde Bane NOR SF fått utført vedlikehold på skinnegangen samme natt. Det er sannsynlig at varme arbeider forårsaket brannen. Et malmtog passerte gjennom snøoverbygget kun få minutter før brannen ble varslet. Leverandørens sikker jobb-analyse omfattet ikke varme arbeider i snøoverbygg, og bruken av sikker jobb-analyser i prosjektet har ikke vært i tråd med intensjonen.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF gjennomføre tiltak med formål å øke kvaliteten på arbeidet som legges i sikker jobb-analysene hos sine leverandører.

Sted
Bjørnfjell
Hendelsesdato
08.08.2018
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Km på banestrekning
39,3
Type hendelse
Brann- og røykutvikling
Banestrekning
Ofotbanen
image
Rapport om brann i snøoverbygg ved Bjørnfjell stasjon på Ofotbanen 8. august 2018 Last ned rapport
Tilbake til toppen