Report on runaway work machine at Ensjø Metro station 7 June 2018

Last ned rapport

Beskrivelse

At 16:20 on Thursday 7 June 2018, a mobile elevating work platform (MEWP) collided and derailed on tunnel track 1 between Ensjø and Carl Berners plass.

The MEWP operator had not received adequate instruction in how the brake system worked, and operated the machine in a way that caused the parking brakes to be deactivated during on-tracking. Examination of the MEWP showed that it lacked technical barriers against incorrect operation, which meant that it was possible to deactivate the parking brakes. In the course of the investigation, the MEWP supplier has introduced technical barriers against incorrect operation, and it is claimed that this will prevent future recurrence of similar incidents.

The AIBN has found weaknesses in Oslo Metro AS's control mechanisms relating to supplier management, with inadequate control of operators' level of competence and the condition of hired vehicles.

The AIBN submits one safety recommendation for more extensive verification by infrastructure owners that hired personnel have the correct training and qualifications.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2019/02T

Torsdag 7. juni 2018 kolliderte og sporet en lift av i tunnelspor 1 mellom Ensjø og Carl Berners plass. Under påsporing i 40 ‰ fall begynte den å rulle ukontrollert. Operatøren hadde fått mangelfull opplæring i virkemåten til bremsesystemet, og betjente liften slik at parkeringsbremsene ble deaktivert.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be infrastrukturforvaltere styrke sin leverandørstyring for å fange opp manglende sikkerhetskritisk kompetanse hos innleide operatører av denne typen kjøretøy.

Sted
Ensjø Metro station
Hendelsesdato
07.06.2018
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Type transport
Arbeidstog
Type hendelse
Løpsk materiell
Materiell kategori
Arbeidsmaskin
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
image
Report on runaway work machine at Ensjø Metro station 7 June 2018 Last ned rapport
Tilbake til toppen