Rapport om løpsk materiell på Ensjø T-banestasjon 7. juni 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Torsdag 7. juni 2018 kl. 1620 kolliderte og sporet en teleskoplift av i tunnelspor 1 mellom Ensjø og Carl Berners plass.

Under påsporing av liften i 40 ‰ fall begynte den å rulle ukontrollert, og operatøren hoppet etter kort tid ut av maskinen. Ingen personer ble skadet i ulykken, men det oppstod store materielle skader.

Operatøren av liften hadde mangelfull opplæring i virkemåten til bremsesystemet, og betjente liften på en slik måte at parkeringsbremsene ble deaktivert under påsporing. Undersøkelser av liften har avdekket at den manglet tekniske barrierer mot feilbetjening, som ga mulighet for at parkeringsbremsene ble deaktivert. Leverandøren av liften har i løpet av undersøkelsen innført tekniske barrierer mot feilbetjening, noe som hevdes skal hindre lignende hendelser i fremtiden.

Havarikommisjonen har avdekket svakheter ved Sporveien T-banen AS sine kontrollmekanismer i leverandørstyring, hvor kontroll av kompetansen til operatører og tilstand på innleid materiell ikke ble tilstrekkelig utført.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding som retter seg mot at infrastruktureiere i større grad kontrollerer at innleid mannskap har riktig opplæring og kompetanse.

01 web

Lift med skinnehjul. Foto: SHT

02 web

Skade etter sammenstøtet. Foto: Hesselberg Maskin AS

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2019/02T

Torsdag 7. juni 2018 kolliderte og sporet en lift av i tunnelspor 1 mellom Ensjø og Carl Berners plass. Under påsporing i 40 ‰ fall begynte den å rulle ukontrollert. Operatøren hadde fått mangelfull opplæring i virkemåten til bremsesystemet, og betjente liften slik at parkeringsbremsene ble deaktivert.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be infrastrukturforvaltere styrke sin leverandørstyring for å fange opp manglende sikkerhetskritisk kompetanse hos innleide operatører av denne typen kjøretøy.

Sted
Ensjø T-banestasjon
Hendelsesdato
07.06.2018
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Type transport
Arbeidstog
Type hendelse
Løpsk materiell
Materiell kategori
Arbeidsmaskin
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning