Rapport om avsporing på Blaker stasjon, Kongsvingerbanen 12. mars 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 12. mars 2018 sporet tog 45962 av med to vogner på Blaker stasjon på Kongsvingerbanen. Toget var på vei fra godsterminalen i Drammen til Sverige. Toget bestod av et lokomotiv og ti tomme vogner.

I det toget passerte en sporveksel liggende i en venstrekurve inn mot stasjonen sporet vogn 3 av med bakre aksling ut mot høyre. Akslingen gikk avsporet gjennom stasjonen, frem til den traff sporvekselen i andre enden. Det oppstod da en ombufring mellom vogn 3 og 4, slik at vogn 4 sporet av med fremre aksling.

Havarikommisjonen har ikke klart å identifisere nøyaktig hva som førte til avsporingen, men har likevel valgt å synliggjøre tre mulige forklaringer.

Etter at toget hadde sporet av ble det gitt tillatelse til at flere persontog kunne passere over avsporingsstedet uten at sporet hadde blitt kontrollert. Dette kunne ha ført til en ny avsporing. Dette kan også ha ført til at viktig informasjon gikk tapt da avsporingsmerker på skinnegangen ble «visket ut» eller kamuflert.

Foto: SHT

Sted
Blaker stasjon
Hendelsesdato
12.03.2018
Tog No.
45962
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
Ca. 41,700
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
Green Cargo AB
Banestrekning
Kongsvingerbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning