Rapport om sammenstøt mellom tog 135 og veiskrape på Høium planovergang, Østfoldbanen 23. januar 2018

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Tirsdag 23. januar 2018 kl. 2305 kolliderte tog 135 med en veiskrape på Høium planovergang, Østfoldbanen. I sammenstøtet ble fire reisende lettere skadet. Toget hadde fått klarsignal til å passere planovergangen, men dette signalet er ikke en garanti for at det ikke kan stå større objekter i sporet.

Togsettet fikk betydelige karosseriskader i fronten og på og rundt første boggi. Veiskrapen ble totalskadet, mens veisikringsanlegget fikk mindre skader. I ettertid måtte det også byttes 600 betongsviller i sporet. Veiskrapen ryddet snø og is fra veien da den fikk motorstopp. Den ble stående mellom bommene, med førerhus, motor og boggi på planovergangen. Sjåføren fikk ikke startet motoren igjen, og veiskrapen var helt mørklagt. Verken markeringslys eller nødlys fungerte. Sjåføren forsøkte da å varsle om faresituasjonen, men fikk ikke kontakt før toget kom.

Det ble vist signal «planovergangen kan passeres» til toget. Et veisikringsanlegg som viser signal «planovergangen kan passeres», er ikke en bekreftelse på at det ikke er hindringer på planovergangen. Det finnes tekniske løsninger som registrerer om større gjenstander befinner seg på planovergangen, og som vil hindre at det vises klarsignal til toget. Hinderdeteksjon er ikke i bruk i Norge i dag. De fleste planoverganger er i dag heller ikke utstyrt med stedsangivelse og kontaktinformasjon som forteller hvor man skal ringe om en faresituasjon oppstår.

Statens havarikommisjon for transport fremmer to sikkerhetstilrådinger. Disse retter seg mot å anbefale Bane NOR SF å vurdere å merke alle planoverganger med kontaktinformasjon og stedsangivelse, og å vurdere forsterkede barrierer i veisikringsanleggene i arbeidet med fornyelse av signalsystemet.

Foto: SHT

IMG_4548

Foto: NSB AS

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/15T

Tirsdag 23. januar 2018 kl. 2306 kolliderte tog 135 med en veiskrape med motorstopp på Høium planovergang på Østfoldbanen. Sjåføren forsøkte å varsle om faresituasjonen, men hadde problemer med å få kontakt med rett instans. Planovergangen var ikke utstyrt med stedsnavn og kontaktinformasjon.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Bane NOR SF å merke alle planoverganger med nødnummer og stedsangivelse.

Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/16T

Tirsdag 23. januar 2018 kl. 2306 kolliderte tog 135 med en veiskrape med motorstopp på Høium planovergang på Østfoldbanen. Veiskrapens posisjon mellom bommene gjorde at det ble vist signal «Planovergangen kan passeres» til toget. Bane NOR SF har ikke systemer som kan varsle fører om hindre på planoverganger med veisikringsanlegg.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF vurdere forsterkede barrierer i veisikringsanleggene i arbeidet med fornyelse av signalsystemet.

Sted
Høium planovergang
Hendelsesdato
23.01.2018
Tog No.
135
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
Km 83,575
Type transport
Persontog
Type hendelse
Planovergang
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Østfoldbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning