Rapport om avsporing på Trondheim sentralstasjon 26. oktober 2017

Last ned rapport

Beskrivelse

Torsdag 26. oktober 2017 sporet første vogn i CargoNet AS' tog 8702 av på Trondheim sentralstasjon. En bremsesko ble oversett under avgangskontrollen, noe som førte til ulykken.

Vognen som sporet av vippet over på siden og mistet lasten som besto av en panservogn. Deretter vippet vognen tilbake og slet seg fra toget før den kolliderte med et åk på en bro og stoppet. Det ble store skader på infrastrukturen og noe mindre skader på materiellet.

Undersøkelsen av materiellet og infrastrukturen viser at det har vært en bremsesko under venstre hjul på vognen som sporet av. Jernbaneforetakets prosedyre for sikkerhetskontroll beskriver at det skal kontrolleres at det ikke ligger bremsesko i sporet. Det var mørkt og det regnet, samt at et gjerde begrenset muligheten til å gå langs vognsiden. Da toget ble satt i bevegelse skled bremseskoen på skinnene frem til første sporkryss, hvor den satt seg fast, og sporet av den første vognen.

Havarikommisjonen fremmer to sikkerhetstilrådinger, en til Bane NOR SF og en til CargoNet AS. Disse retter seg mot å vurderer tiltak som reduserer faren for at påsatte bremsesko blir oversett, og sikre at prosedyren for sikkerhetskontroll og funksjonstesting av bremser utføres korrekt.

 

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/11T

Torsdag 26. oktober 2017 sporet første vogn i CargoNet AS’ tog 8702 av i en sporveksel på Trondheim sentralstasjon. En bremsesko ble oversett under avgangskontrollen, noe som førte til avsporingen. Det var mørkt og regnet, og et gjerde begrenset muligheten til å gå langs vognsiden.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF i samråd med jernbaneforetakene vurderer tiltak som reduserer faren for at påsatte bremsesko blir oversett.

Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/12T

Torsdag 26. oktober 2017 sporet første vogn i CargoNet AS’ tog 8702 av i en sporveksel på Trondheim sentralstasjon. En bremsesko ble oversett under avgangskontrollen, noe som førte til avsporingen. Jernbaneforetakets prosedyre for sikkerhetskontroll beskriver at det skal kontrolleres at det ikke ligger bremsesko i sporet. Interne revisjoner har avdekket tilfeller hvor prosedyren ikke følges.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be CargoNet AS sikre at prosedyren for sikkerhetskontroll og funksjonstesting av bremser utføres korrekt.

Sted
Trondheim stasjon
Hendelsesdato
26.10.2017
Tog No.
8702
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
image
Rapport om avsporing på Trondheim sentralstasjon 26. oktober 2017 Last ned rapport
Tilbake til toppen