Rapport om avsporing ved Svorkmo stasjon på Thamshavnbanen 3. oktober 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Tirsdag 3. oktober 2017 sporet et passasjertog av ved Svorkmo stasjon på Thamshavnbanen. Toget bestod av et toakslet lokomotiv og to passasjervogner. Toget hadde med seg 28 barneskoleelever og 4 andre passasjerer.

Toget sporet av som en følge av en sporutvidelse ved Svorkmo stasjon. Svillene på stedet var fra 1950-tallet og skinnene er festet med underlagsplate og skinnespiker. Sporutvidelsen oppstod på grunn av at skinnespikerne ikke hadde godt nok hold i tresvillene til å stå imot belastningen når materiellet passerte. Spesielt to-akslede lokomotiver i kurve vil bryte på skinnegangen, og gi økte krefter sideveis.

Museene i Sør Trøndelag AS avdeling Orkla industrimuseum drifter og trafikkerer strekningen. De har arbeidet med svillebytte på deler av strekningen. På avsporingstidspunktet gjenstod det ca. 5,9 km av strekningen der det ikke var skiftet sviller, noe som tilsvarer 8500. Det var ikke skiftet sviller på avsporingsstedet.

Orkla industrimuseum har beskrevet kontrollaktiviteter i sikkerhetsstyringssystemet, men det har ikke vært etablert akseptkriterier ved kontroll av sikkerhetskritiske objekter på infrastrukturen.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilrådning. Denne retter seg mot å be Museene i Sør Trøndelag AS å gjennomgå og forbedre kontroll og vedlikehold av S-merkede objekter.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/10T

Tirsdag 3. oktober 2017 sporet museumstog 344 av med lokomotivet og to vogner ved Svorkmo stasjon på Thamshavnbanen. Dårlig kvalitet på svillene førte til en sporutvidelse og avsporingen. Sviller er et S-merket objekt og dette stiller krav til særlig fokus ved blant annet vedlikehold og kontroll. Det er ikke etablert verdier for toleransegrenser av S-merkede objekter.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Museene i Sør-Trøndelag AS gjennomgå og forbedre prosedyren for kontroll- og vedlikehold av S-merkede objekter.

Sted
Svorkmo
Hendelsesdato
03.10.2017
Tog No.
344
Driftsform
Strekning uten linjeblokk
Type transport
Museumstog
Type hendelse
Avsporing
Operatør
Museene i Sør-Trøndelag AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning