Rapport om personulykke på Fetsund stasjon, Kongsvingerbanen 22. februar 2018, tog 1015

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Torsdag 22. februar 2018 omkom en person da vedkommende falt mellom tog 1015 og plattformen på Fetsund stasjon.

Under stasjonsoppholdet ga ikke vedkommende inntrykk av å skulle være med toget. Personen gikk først mot toget og forsøkte å åpne en av dørene etter at disse var lukket og sperret. Vedkommende støttet seg mot togsiden og falt ned mellom toget og plattformen da toget ble satt i bevegelse.

Etter av- og påstigning fulgte togpersonalet ordinær avgangsprosedyre. Da dørene var lukket og sperret, kontrollerte føreren utkjørhovedsignalet på nytt og satte toget i bevegelse. Føreren observerte hva som skjedde, og tilsatte nødbrems. Toget stoppet raskt, men ulykken var ikke til å unngå.

På ulykkestidspunktet var det snødekke på plattformen, men den var godt brøytet og strødd. Avstanden mellom togsiden og plattformen er 34 cm. Denne avstanden sikres av trinn som går ut når dørene åpnes for av- og påstigning.

Da fører varslet togleder om ulykken, ble fører bedt om å ringe nødetatene selv. Ved faresituasjoner og ulykker er retningslinjene at fører skal varsle togleder, og togleder skal foreta den videre varslingen til nødetatene.

Havarikommisjonen fremmer ingen sikkerhetstilråding i denne sikkerhetsundersøkelsen.

Fetsund stasjon. Foto: SHT

Sted
Fetsund stasjon
Hendelsesdato
22.02.2018
Tog No.
1015
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
Km 29,11
Type transport
Persontog
Type hendelse
Av- og påstigning
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Kongsvingerbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning