Rapport om planovergangsulykker på Rørosbanen, ved Kroken 24. juni 2017 og ved Auma 5. juli 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Lørdag 24. juni 2017 kl. 18:40 kolliderte tog 2388 med en personbil på Kroken VB planovergang ved km 217,250 på Rørosbanen.

Onsdag 05. juli 2017 kl. 13:08 kolliderte tog 2384 med en personbil på O.M. Strømsøyen planovergang ved km 336,623 på Rørosbanen.

Begge planovergangene er uten veisikringsanlegg.

Begge planovergangene ligger på Rørosbanen, de er private, og er planoverganger uten veisikringsanlegg. Havarikommisjonen valgte derfor å gjennomføre en felles sikkerhetsundersøkelse av ulykkene.

Sikkerheten på planoverganger uten veisikringsanlegg er basert på at trafikantene oppdager toget i tide, og venter med å krysse planovergangen til det er trygt. Det er viktig at trafikantene blir informert om at de selv er ansvarlig for å avgjøre om det er trygt å krysse planovergangen.

Trafikanters adferd ved en planovergang blir påvirket av omgivelsene, ettersom menneskers persepsjon og situasjonsforståelse er forskjellig. Dette gjør at det etter Havarikommisjonens vurdering er behov for en teknisk barriere som varsler trafikanter om tog ved planoverganger uten veisikringsanlegg. Det er viktig at Bane NOR SFs arbeid med å sanere eller ruste opp og slå sammen planoverganger får tilstrekkelig midler til å fortsette det planmessige arbeidet.

Statens havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilråding. Denne retter seg mot å be Bane NOR SF vurdere barrierer som er mer egnet til å vekke trafikanters oppmerksomhet på planoverganger uten veisikringsanlegg.

Planovergang ved Opphus

Begge foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/07T

Lørdag 24. juni og onsdag 5. juli 2017 omkom to bilførere i planovergangsulykker på Rørosbanen. Kryssing av slike usikrede planoverganger er utelukkende basert på at trafikantene oppdager toget i tide. Dagens barrierer er ikke alltid tilstrekkelige til å vekke trafikanters oppmerksomhet ettersom menneskers persepsjon, forståelse og atferd er beheftet med svakheter.

Statens havarikommisjon for transport tiltrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF vurdere barrierer som er mer egnet til å vekke trafikanters oppmerksomhet ved planoverganger uten veisikringsanlegg.

Sted
Kroken VB planovergang ved Opphus og O.M Strømsøyen planovergang ved Auma, Rørosbanen
Hendelsesdato
24.06.2017
Tog No.
2388 og 2384
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Km på banestrekning
217,250 og 336,623
Type transport
Persontog
Type hendelse
Planovergang
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Rørosbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning