Rapport om avsporing på Loenga stasjon 14. april 2017

Last ned rapport

Beskrivelse

Fredag 14. april 2017 klokka 0415 sporet et godstog av med en vogn i spor 3 på Loenga stasjon på Hovedbanen.

Vognen gikk som nummer 12 i toget, og sporet av til høyre i fartsretningen. Vognen gikk avsporet i ca. 400 meter før den traff et kontaktledningsåk, og rev ned kontaktledningen. Toget stanset da det mistet kjørestrømmen. Vognen lente seg mot brokaret på Geitabru uten at det oppsto strukturelle skader på broa. Det ble registrert skader på sviller, en drivmaskin og kontaktledningsåket. Vognen ble såpass skadet at det ikke var økonomisk lønnsomt å reparere den.

Undersøkelsen har avdekket sporfeil i form av vindskjevhet ved avsporingsstedet. Vindskjevheten var på det meste 33,20 mm over 9 meter målebasis, og 15 mm over 2 meter målebasis. Dette er over tiltaksgrensen Bane NOR har satt i sitt tekniske regelverk. Ved måling på ubelastet spor skal dette regnes som umiddelbar grense.

I forkant av avsporingen hadde Bane NOR SF sitt prosjekt, Follobanen, utført arbeider på stedet. Underveis i arbeidene ble det avdekket at det var sporfeil. Den ble forsøkt utbedret etter at arbeidene var avsluttet. Sporet ble åpnet for trafikk igjen selv om det viste seg at det var fortsatt var sporfeil. Havarikommisjonen mener at det ikke skulle vært åpnet for trafikk igjen før feilen var utbedret.

Ved kontroll av den avsporede vognen samme dag som ulykken ble det observert at bakre kobbel var skrudd helt inn. Kobbelet hadde hoppet av kroken på vognen bak uten at det oppsto synlige skader på krok eller kobbel.

Havarikommisjonen mener at den viktigste faktoren til avsporingen var at sporet ble åpnet for trafikk med en vindskjevhet som er over tiltaksgrensen ved avsporingsstedet.

Statens havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilråding til Bane NOR SF etter ulykken. Den retter seg mot oppfølging etter utført sporkorrigering.

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2018/06T

Den 14. april 2017 sporet Green Cargo AB sitt godstog 45930 av i spor 3 på Loenga stasjon på Hovedbanen. På avsporingsstedet ble det målt sporfeil som var over tillatt grenseverdi for vindskjevhet. Det ble utført gravearbeider på stedet 12 dager før avsporingen. Sporfeilen ble avdekket og forsøkt korrigert to ganger av Bane NOR SF etter arbeidet, men forsterket seg likevel frem til avsporingstidspunktet.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF gjennomgå og forbedre rutinene for oppfølging etter sporkorrigering.

Sted
Loenga stasjon
Hendelsesdato
14.04.2017
Tog No.
45930
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn, Lokomotiv
Operatør
Green Cargo AB
Banestrekning
Annet
image
Rapport om avsporing på Loenga stasjon 14. april 2017 Last ned rapport
Tilbake til toppen