Rapport om personulykke på Romsås T-banestasjon 10. oktober 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 10. oktober 2016 rygget en rullestolbruker ut av bakerste dør i et T-banetog som var delvis utenfor plattform på Romsås stasjon. Rullestolen med personen falt ned i mellom sporet og tunnelveggen, og personen ble lettere skadet.

En passasjer som ville hjelpe til fikk strømskader etter å ha tatt på rullestolen som sansynligvis lå inntil togets strømførende komponenter. Havarikommisjonen er av den oppfatning at verken togfører eller passasjerer forutså faren for strømgjennomgang via rullestolen.

T-banetog kjøres normalt med enten 3 eller 6 vogner, og avhengig av lengde skal de stoppe ved angitte merker på plattformen. Det er ingen tekniske eller operasjonelle barrierer som sikrer at et T-banetog stanser ved korrekt merke. Dette er i stor grad førers ansvar. Siden førere bytter mellom ulike linjer og toglengder, i kombinasjon med monotont og til dels automatisert arbeid, vil feilhandlinger oppstå. Havarikommisjonen mener det er nødvendig med økt bevisstgjøring rundt det å stoppe i riktig posisjon med både 3 -og 6-vognstog. Bevisstgjørende tiltak som iverksettes bør deretter følges opp ved å måle at man oppnår en ønsket effekt.

Som følge av ulykken fremmer Statens havarikommisjon for transport én sikkerhetstilråding rettet til Sporveien T-banen AS der man ber om at det innføres tiltak for å sikre at T-banetog stopper mer nøyaktig ved riktig stoppmerke.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2017/06T

Den 10. oktober 2016 stoppet et T-banetog i feil posisjon på Romsås stasjon, slik at de to bakerste dørene var utenfor plattformenden. En rullestolbruker rygget ut av toget og pådro seg lettere skader da vedkommende falt ned mellom sporet og tunnelveggen. Det er ingen tekniske barrierer som sikrer at et T-banetog stanser ved riktig stoppmerke.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Sporveien Tbanen AS innføre tiltak for å sikre at T-banetog stopper mer nøyaktig ved riktig stoppmerke.

Sted
Romsås T-banestasjon
Hendelsesdato
10.10.2016
Tog No.
511
Type transport
T-bane
Type hendelse
Av- og påstigning
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning