Rapport om sammenstøt mellom tog 474 og steinras ved Bjerka stasjon km 472,25 Nordlandsbanen 3. oktober 2016

Last ned rapport

Beskrivelse

Den 03.10.2016 ca kl. 21:55 kolliderte tog 474 med steinblokker som hadde falt ned i og ved sporet. Det var 14 passasjerer samt fører og ombordansvarlig med i toget. To av de reisende ble lettere skadet og sendt til lege for undersøkelse. Det oppstod store materielle skader både på togsettet og infrastrukturen.

Området var kontrollert og rassikret av Bane NOR. Fareklassen var satt til R1, med neste kontroll i 2023. Blokkene som raste ut kom fra en skjæring der enkeltblokker var sikret med bergbolter. Raset skyldes at jord og steinmasser hadde løsnet fra skråningen ovenfor sporet og raste ned i fanggropen som var anlagt. Raset var så stort at noen av steinene havnet i sporet. Det var en jordfylt sprekk bak blokkene som raste ut, og denne hadde helning mot jernbanetraseen. De blokkene som var boltet fast ble sittende igjen i skjæringen. Utløsende faktorer kan være mye nedbør som vasket ut sleppemateriale bak og under steinblokka, slik at den til slutt raste ut.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilrådning. Denne retter seg mot at Bane NOR må ha rutiner som fanger opp økt og endret rasfare som følge av endringer i klima- og værsituasjonen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2017/05T

Mandag 3. oktober 2016 kjørte et persontog inn i et steinsprang og sporet av rett nord for Bjerka stasjon på Nordlandsbanen. De fleste steinene stoppet i rasgropen, men noen blokker havnet i sporet. Steinspranget startet i et område som var kontrollert og rassikret.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å påse at Bane NOR SF utvikler tilstrekkelige rutiner og metoder for å overvåke skråningsstabiliteten som følge av endringer i klima- og værsituasjonen.

Sted
Ved Bjerka stasjon
Hendelsesdato
03.10.2016
Tog No.
474
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
472,25
Type transport
Persontog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS/ Jernbaneverket
Banestrekning
Nordlandsbanen
image
Rapport om sammenstøt mellom tog 474 og steinras ved Bjerka stasjon km 472,25 Nordlandsbanen 3. oktober 2016 Last ned rapport
Tilbake til toppen