Rapport om avsporing på Gulleråsen T-banestasjon, Holmenkollbanen 2. og 3. september 2016

Last ned rapport

Beskrivelse

Fredag 2. september sporet et T-banetog av med en boggi etter stans på Gulleråsen stasjon. Lørdag 3. september skjedde en lik hendelse på samme sted.

Ved kontroll av infrastruktur og T-banetog etter avsporingen 2. september ble strekningen idriftssatt med trafikk uten at tørre skinner ble avdekket.

Etter avsporingen 3. september ble det observert tørre skinner og spon i ballasten på grunn av slitasje.

Havarikommisjonen sine undersøkelser har vist at sentralt påfyllingsanlegg for flensesmøring av ute av drift på Ryen verksted, samt at utstyr for omrøring av smøremiddel på Avløs verksted var utkoblet. Dette førte til at flere tog enn planlagt kjørte med flensesmøreanlegg ute av drift. Over tid vil da smørefilmen på skinnegangen slites ned.

Havarikommisjonen fremmer ingen sikkerhetstilrådninger i rapporten på grunn av Sporveien T-banen AS sine besluttede eller iverksatte tiltak etter avsporingene.

Sted
Gulleråsen, Holmenkollbanen
Hendelsesdato
02.09.2016
Tog No.
108
Type transport
T-bane
Type hendelse
Avsporing
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
image
Rapport om avsporing på Gulleråsen T-banestasjon, Holmenkollbanen 2. og 3. september 2016 Last ned rapport
Tilbake til toppen