Rapport om personulykke ved Skarpsno på Dovrebanen 8. mai 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Natt til søndag 8. mai 2016 klatret tre personer på et arbeidstog som stod hensatt ved Skarpsno, mellom Moelv stasjon og Rudshøgda stasjon på Dovrebanen. Denne helgen ble det utført vedlikehold på strekningen. Arbeidene ble avsluttet ca. kl. 1600 lørdag 7. mai og skulle starte opp igjen kl. 0600 søndag morgen.

Ved klatringen på det parkerte arbeidstoget kom en person i berøring med kontaktledningen og fikk strømgjennomgang. Personen omkom i ulykken. Den omkomne var elev ved Ringsaker folkehøgskole, og hadde feiret avslutning av skoleåret denne kvelden.

Kontaktledningsanlegget var spenningsløst mens arbeidene pågikk, men anlegget var spenningssatt under pausen i arbeidene denne natten. Bane NOR SF sitt interne regelverk og praksis er at kontaktledningsanlegg spenningssettes når det ikke utføres arbeid. På grunn av dette hadde prosjektet valgt å bruke en vakt på stedet som skulle ha tilsyn med materiellet. Prosjektet hadde utført risikovurderinger, men disse klarte ikke å identifisere faren for strømgjennomgang for 3. person, og derav tiltak for å forhindre dette.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilrådning der Bane NOR SF bes risikovurdere sitt interne regelverk og praksis for inn- og utkobling av spenning på kontaktledningsanlegg ved parkering av materiell på åpen linje.

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2017/02T

Søndag 8. mai 2016 klatret tre personer på et parkert arbeidstog mellom Rudshøgda og Moelven stasjoner på Dovrebanen. En person omkom ved berøring av kontaktledningen. Det dieseldrevne arbeidstoget holdt denne helgen på med ballastrensing av strekningen. Spenningen var koblet ut mens arbeidene pågikk, men ble koblet inn igjen ved opphold i arbeidet. Regelverket gir i dag ikke tilstrekkelige retningslinjer for parkering av materiell under opphold i arbeidene.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap å be Bane NOR SF å risikovurdere internt regelverk og praksis for inn- og utkobling av spenning ved parkering på åpen linje.

Sted
Mellom Rudshøgda og Moelv
Hendelsesdato
08.05.2016
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
153,060
Type transport
Arbeidstog
Type hendelse
Personulykke
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
Jernbaneverket
Banestrekning
Dovrebanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning