Rapport om alvorlig jernbanehendelse, Hovedbanen, Alnabru skiftestasjon 29. april 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fredag 29. april 2016 klokken halv fire på natten kolliderte to tog tilhørende GreenCargo AB på Alnabru skiftestasjon. Det ene toget var et såkalt skift, og betyr i denne sammenheng vogner som transporteres av et skiftelokomotiv for å parkeres eller settes sammen til et ferdig tog. Det andre toget var et godstog som kom fra Bergen.

Sammenstøte skjedde da godstoget var på vei inn for å parkere i sporet ved siden av skiftet. Skiftet skulle parkere 18 vogner, og bakket for langt slik at det traff godstoget ved sporvekselen mellom de to sporene.

Sporene på hendelsesstedet er ikke sikret med signalanlegg, og det er togekspeditør i Bane NOR SF som styrer togbevegelsene i området. Anbefalt praksis på Alnabru er at togekspeditør varsler skiftebetjeningen om ankommende tog, slik at de kan stoppe skifteoperasjonen. Det ble ikke gjort i dette tilfellet.

Ettersom det ikke er en teknisk barriere mot sammenstøt i form av signalanlegg på området, er operasjonelle barrierer nødvendig.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding som retter seg mot at Bane NOR SF bør vurdere om den anbefalte praksisen skal bli en fast instruks.

web01

web02

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2017/01T

Fredag 29. april 2016 bakket et skift inn i siden på et ankommende godstog på Alnabru. Sporene på hendelsesstedet er ikke sikret med signalanlegg. Bane NOR SF har derfor utarbeidet spesifikke instrukser for å styre tog- og skifteveier i dette området. I tillegg er det utarbeidet en anbefalt praksis for togekspeditør på Alnabru som inneholder arbeidsrutiner for å unngå sammenstøt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å påse at Bane NOR SF har tilstrekkelige barrierer mot sammenstøt på områder som ikke er sikret med signalanlegg.

Sted
Alnabru skiftestasjon
Hendelsesdato
29.04.2016
Tog No.
5544
Driftsform
Strekning uten linjeblokk
Stillverksanleggstype
Stillverk
Type transport
Godstog, Skift
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
Green Cargo AB
Banestrekning
Hovedbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning