Rapport om alvorlig jernbanehendelse ved Sinsen T-banestasjon 26. februar 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Skinnegående ledningsbiler brukes i Norge til vedlikeholdsoppdrag for jernbane, T-bane og trikk. Normalt utføres vedlikeholdsarbeid på nattestid, ofte på flere steder samtidig.

Natt til fredag 26. februar 2016 sviktet bremsene på en skinnegående ledningsbil under et vedlikeholdsoppdrag ved Sinsen T-banestasjon. Det var to personer ombord, og fører oppfattet situasjonen slik at det ikke var mulig å stanse med de tilgjengelige bremsene. De valgte derfor å hoppe ut før farten ble for stor. Begge fikk lettere skader da de traff bakken. De fikk varslet et arbeidslag som jobbet i sporet omtrent 1 km fra stedet der de hoppet ut. Deretter fulgte de etter i retningen til ledningsbilen, og fant den igjen ca. 600 meter mot Carl Berners plass der den hadde stanset.

Undersøkelsen av bremsesystemet etter hendelsen viste at det var tomt for bremsevæske i den ene hydrauliske kretsen, og ustabilt bremsetrykk i den andre kretsen grunnet innvendig lekkasje i hovedsylinderen.

Havarikommisjonens undersøkelser viser at bremsesystemet for jernbanehjulene til ledningsbilen utgjør en sikkerhetsrisiko, da bremsene ikke feiler til sikker tilstand.

 Undersøkelsen peker på følgende:

• Bremsesystemet er ikke i samsvar med kravforskriften, BOStrab eller EN 15746.
• Statens jernbanetilsyn har ikke avdekket manglene i bremsesystemet da det ble gitt tillatelse til å ta ledningsbilen i bruk.
• Vedlikeholdsrutinene klarte ikke å forebygge feilene som oppstod.
• Uttakskontrollen var utformet slik at det ikke var mulig for fører å avdekke feilene.
• Fører ble ikke automatisk varslet om at det var feil (trykkfall) i bremsekretsen til jernbanebremsene.

Leverandøren, SRS Sjölanders AB, opplyser at de har levert over 300 arbeidsmaskiner med tilsvarende bremsesystem. Jernbaneverket kjenner til at 24 maskiner eiet av private foretak kan tas i bruk på deres sporanlegg i forbindelse med arbeidsoppdrag.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding hvor virksomhetene bes vurdere bruksbegrensninger for kjøretøy med denne typen bremsesystem.

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2016/08T

Natt til fredag 26. februar 2016 var en skinnegående ledningsbil på et vedlikeholdsoppdrag ved Sinsen T-banestasjon. På arbeidsstedet sviktet bremsene, og mannskapet hoppet ut i fart. Kjøretøyet rullet ukontrollert 600 meter før det stoppet. Bremsesystemet for jernbanehjulene oppfyller ikke kravforskriften om å feile til sikker tilstand.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be virksomhetene vurdere bruksbegrensninger for kjøretøy med denne typen bremsesystem.

Sted
Sinsen
Hendelsesdato
26.02.2016
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Type transport
Arbeidstog
Type hendelse
Løpsk materiell
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning