Rapport om jernbaneulykke på Fauske stasjon 30. mars 2016 med tog 471

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 30. mars 2016 ble en person påkjørt av tog 471 på Fauske stasjon.

Den 30. mars 2016 ca. kl. 1635 skulle NSBs tog 471 fra Trondheim til Bodø stoppe og krysse med lokaltog 1790 på Fauske stasjon. Etter fast mønster ble toget tatt inn i spor 1, over personovergangen i sydenden, mens lokaltoget skulle i spor 2. Reisende som skal med tog fra spor 2, må dermed krysse spor 1 før eller etter ankomst av tog 471. En person som skulle med lokaltoget var på vei mot personovergangen, mens tog 471 nærmet seg. Idet toget var ved personovergangen, fortsatte personen ut foran toget og ble påkjørt og omkom. Havarikommisjonen mener det er sannsynlig at bruk av smarttelefon og lyd på øret tok bort fokus fra omgivelsene slik at vedkommende ikke oppdaget toget. Txp var tilstede på plattformen og kan, ifølge instruks og dersom det er mulig, gripe inn ved tilløp til uønskede hendelser. Slik Havarikommisjonen ser det, var ikke det mulig i den gitte situasjonen, og det er heller ikke noe de reisende kan basere seg på. I fremtiden er det sannsynlig at flere stasjoner blir ubetjente, og overvåkning og sikring av personoverganger på stasjoner må ta høyde for dette. Dersom tog 471 hadde vært kjørt i spor 2 istedenfor spor 1, ville man unngått at toget krysset personovergangen under innkjøring til stasjonen. Havarikommisjonen mener at man må vurdere sporbruk ved Fauske på nytt, og at dette arbeidet også må gjøres ved andre stasjoner som har tilsvarende kryssinger med passasjerutveksling.

Statens havarikommisjon for transport fremmer to sikkerhetstilrådinger til Jernbaneverket etter denne ulykken. Den første retter seg mot sporvalg der ankommende tog passerer over en personovergang, og den andre fokuserer på krav til sikring av personoverganger på stasjoner, sett i sammenheng med en økende bruk av lyd på øret og smarttelefoner.

Fauske

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2016/06T

Den 30. mars 2016 ble en person påkjørt og omkom på personovergangen mellom spor 1 og spor 2 på Fauske stasjon. Jernbaneverket har valgt en uheldig sporbruk der fjerntoget tas inn i spor 1, og dermed passerer personovergangen under innkjøring til stasjonen. Reisende som skal med tog fra spor 2, må benytte personovergangen enten før eller etter ankomst av fjerntoget.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Jernbaneverket gjennomgå og om mulig endre sporvalg, ved kryssinger med passasjerutveksling, der ankommende tog passerer over en personovergang.

Sikkerhetstilråding JB nr. 2016/07T

Den 30. mars 2016 ble en person påkjørt og omkom på personovergangen på Fauske stasjon. Ulykken skjedde på en personovergang uten mekanisk stengsel. Det er sannsynlig at personens bruk av lyd på øret (ørepropper) og smarttelefon, bidro til å gjøre vedkommende uoppmerksom på det ankommende toget.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Jernbaneverket gjennomgå og presisere sine krav til sikring av personoverganger på stasjoner, sett i sammenheng med en økende bruk av lyd på øret og smarttelefoner.

Sted
Fauske stasjon, Nordlandsbanen
Hendelsesdato
30.03.2016
Tog No.
471
Driftsform
Strekning uten linjeblokk
Stillverksanleggstype
Enkelt innkjørssignal
Km på banestrekning
674,23
Type transport
Persontog
Type hendelse
Planovergang
Materiell kategori
Lokomotiv
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Nordlandsbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning