Rapport om alvorlig jernbanehendelse mellom Nyland verksted og Alnabruterminalen 5. oktober 2015

Last ned rapport

Beskrivelse

5. oktober 2015 ca. klokka 1725 kom et lokomotiv eid av CargoNet AS ut av kontroll under skifting på Mantena AS sitt verksted på Nyland i Oslo. SHTs undersøkelse har vist at i forbindelse med gjenoppbyggingen av motor 3 etter en brann, har to kabler blitt koblet feil. Feilkoblingen førte til at når man satte kjørekontrolleren ned i posisjon for elektrodynamisk motstandsbrems fikk man pådrag istedenfor brems.

Lokomotivet var inne for sjekk etter en lignende hendelse der lokomotivet hadde ukontrollert pådrag under fremføring fredag 2. oktober. For å frigjøre plass til annet materiell skulle lokomotivet skiftes fra spor 4 til spor 1 inne på verkstedområdet.

Fører betjente loket som normalt, men ved tilsetting av direkte brems og elektrisk motstandsbrems startet loket å akselerere kraftig i stedet. Med en hastighet på ca. 79 km/t kjørte lokomotivet opp en sporsperre som skal spore av materiell som er på vei ut av Nyland verksted mot signal i stopp. Lokomotivet fortsatte da ukontrollert ned mot Alnabruterminalen med en hastighet på ca. 103 km/t før fører fikk koblet ut batterispenningen på batteribryteren slik at det mistet traksjonen.

SHT fremmer en sikkerhetstilråding som omhandler krav til dekningsgivende objekter som sporsperre.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2016/05T

Mandag 5. oktober 2015 kom et lokomotiv under skifting ut av kontroll mellom Nyland verksted og Alnabruterminalen i Oslo. Fører forsøkte å bremse med elektrisk motstandsbrems, men lokomotivet fortsatte i stedet å akselerere til 103 km/t. Etter ca. 200 meter kjørte lokomotivet over en sporsperre uten å spore av, og fortsatte inn på Alnabruterminalen mot signal i stopp.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Jernbaneverket gjøre en gjennomgang av regelverket for dekningsgivende objekter, herunder vurdere sporsperrers konstruksjon og funksjon for å sikre at disse er tilstrekkelige barrierer for å stoppe materiell.

Sted
Nyland verksted - Alnabru terminal
Hendelsesdato
05.10.2015
Tog No.
EL16-2203
Stillverksanleggstype
Stillverk
Type transport
Skift
Type hendelse
Løpsk materiell
Materiell kategori
Lokomotiv
Operatør
CargoNet AS
image
Rapport om alvorlig jernbanehendelse mellom Nyland verksted og Alnabruterminalen 5. oktober 2015 Last ned rapport
Tilbake til toppen