Rapport om jernbaneulykke ved Oppegård stasjon 20. mai 2015 med tog 45958

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Onsdag 20. mai 2015 sporet en vogn i godstog 45958 fra Green Cargo AB av ca. 400 meter syd for Oppegård stasjon på Østfoldbanen.

Godstoget kom fra Gøteborg og var på vei til Alnabru. Strekningen er dobbeltsporet, men avsporingen skjedde mot høyre og ikke mot møtende trafikk. Både vogn og infrastruktur fikk store skader. Havarikommisjonen anser at flere faktorer medvirket til ulykken. Hver enkelt av disse ville ikke under normale omstendigheter være i stand til å forårsake en avsporing alene, men i kombinasjon utgjorde de en risiko.

Bilde1

Bilde2

Begge foto: SHT

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2016/03T

Den 20. mai 2015 sporet en Lgjns godsvogn i tog 45958 av ved Oppegård på Østfoldbanen. Ved kontroll etter avsporingen ble det avdekket bruddanvisere i form av små sprekkdannelser på overflaten av langbjelken og innesluttede sprekkdannelser i sveiser. Disse ble funnet der akselkasseføringene er festet i langbjelken, et område som er utsatt for store krefter på grunn av vognas utforming.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Green Cargo AB sikre at fremtidige sveisearbeider i området der akselkasseføringene er festet i langbjelken på Lgjns vogner utføres og dokumenteres i henhold til gjeldene sveisenormer.

Sikkerhetstilråding JB nr. 2016/04T

Den 20. mai 2015 sporet en Lgjns godsvogn i tog 45958 av ved Oppegård på Østfoldbanen. Containeren på vogna var lastet tyngre bak enn foran, men innenfor gjeldene lastebestemmelser. Denne vogntypen er mer utsatt for avsporing enn andre på grunn av sin lave vognvekt, korte hjulavstand og store overheng. Ujevn lastfordeling bidro til hjulavlastingen og avsporingen.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Green Cargo AB verifisere at gjeldene lasteprinsipper er tilstrekkelige for denne vogntypen.

Sted
Ved Oppegård stasjon på Østfoldbanen
Hendelsesdato
20.05.2015
Tog No.
45958
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
18,690
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori