Rapport om jernbaneulykke, Aker stasjon, Hovedbanen 10. mars 2015 tog nr. 7224

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Arbeidstoget var på vei til et oppdrag med en kranvogn, da kranarmen svingte ut i motgående spor og traff et persontog. Kranarmen skulle vært låst fast av transportsikringene, men disse feilet.

Ingen personer ble skadet i sammenstøtet, men under litt andre omstendigheter kunne hendelsen ha ført til en alvorlig ulykke.
 
Det finnes over 100 andre kjøretøy og vogner med kraner for bruk på det nasjonale jernbanenettet. Dersom disse ikke er tilstrekkelig sikret, kan de representere samme risiko. Statens havarikommisjon for transport fremmer en sikkerhetstilråding.

Videoen under viser utdrag av rekonstruksjonen etter ulykken som viser at kranarmen beveger seg under transport.

 

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2016/02T

Tirsdag 10. mars 2015 traff kranarmen i arbeidstog 55208 et persontog ved Aker stasjon i Oslo. To barrierer som skulle hindret bevegelse i kranarmen under transport sviktet ved denne ulykken. Det finnes over 100 andre kjøretøy og vogner med kraner for bruk på det nasjonale jernbanenettet. Dersom disse ikke er tilstrekkelig sikret, kan de representere samme risiko.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å påse at Jernbaneverket har tilstrekkelige barrierer mot bevegelse i innretninger som kraner og lignende under transport, for alt materiell de eier selv eller leier inn.

Sted
Aker stasjon
Hendelsesdato
10.03.2015
Tog No.
7224 og arbeidsmaskin
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Km på banestrekning
Km 8,650
Type transport
Arbeidstog, Persontog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS/ Jernbaneverket
Banestrekning
Hovedbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning