Rapport om alvorlig jernbanehendelse Atna stasjon, Rørosbanen, 6. januar 2015

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Tirsdag 6. januar 2015 kl. 1757 observerte fører og ombordansvarlig i tog 2387 et unormalt signalbilde på Atna stasjon på Rørosbanen. Fører og ombordansvarlig har forklart at de så at utkjørhovedsignal N lyste grønt (kjør) i en periode på ca. 10 sekunder, samtidig som forsignalet for dette signalet viste «forvent stopp» og informasjon i førerrommet viste «forvent stopp». I denne perioden var det et motgående tog, som kom fra Hanestad, på vei til Atna fra motsatt ende.

Hendelsen i seg selv førte ikke til en faresituasjon, da det ble forklart at signalet som viste grønt gikk tilbake til rødt, før tog 2387 hadde kommet frem til plattformen på Atna stasjon.

Loggene fra signalanlegget viste imidlertid ikke samme situasjon som fører og ombordansvarlig beskrev. I følge loggen har signalanlegget fungert som det skal, og det fremkommer i loggen at signalet har lyst rødt i den perioden det ble rapportert om grønt lys.

Ettersom fører og ombordansvarlig har vært sikre på sine observasjoner av feilaktig grønt lys, har dette medført usikkerhet rundt sikkerhetshetsfunksjonen til signalanlegget. Havarikommisjonen har derfor gjennomført en rekke undersøkelser for å finne en forklaring på observasjonen.

En omfattende gjennomgang av dokumentasjon og analyser av signalanlegg av typen NSB-87 er utført, i tillegg til befaringer og tester av signalanlegget på Atna. Dette er beskrevet i rapporten, og tilhørende vedlegg.

Det er fire hovedteorier som er vurdert å kunne forklare hendelsen, en optisk illusjon som har lignet på grønt lys, sabotasje, menneskelig svikt i form av feiloppfattelse eller teknisk feil i signalanlegget. Det er den tekniske delen av signalanlegget som har fått mest fokus i denne undersøkelsen.

Havarikommisjonen har ikke funnet grunnlag i hverken dokumentasjonen eller de testene som er gjennomført, som kan forklare den situasjonen som fører og bordansvarlig har forklart. Alle tester som er gjennomført har vist at signalanlegget fungerer slik det er tiltenkt.

Fører og ombordansvarlig er sikre på sine observasjoner, og det har veid tungt i denne undersøkelsen. Havarikommisjonen kan ikke med sikkerhet si hva som er årsaken til det tvetydige signalbildet som ble observert av fører og ombordansvarlig i tog 2387 på Atna den 6. januar 2015.

Sted
Atna stasjon
Hendelsesdato
06.01.2015
Tog No.
2387
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
271,2
Type transport
Persontog
Type hendelse
Feil signalbilde
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Rørosbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning