Rapport om sammenstøt mellom tog 411 og endebutt i spor 23 på Trondheim sentralstasjon, Trønderbanen mandag 9. februar 2015

Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 9. februar 2015 kl. 0747 kolliderte NSB AS tog 411 med endebutten i spor 23 på Trondheim sentralstasjon. Toget kom inn med normal hastighet og skulle stoppe i spor 23. Dette er et endespor som benyttes ved lav kapasitet i hovedsporene. Da toget passerte vekselen inn mot spor 23 hadde fører startet nedbremsingen uten at toget hadde redusert hastigheten. Fører tilsatte da nødbrems, men hastighetsreduksjonen var fortsatt ikke tilstrekkelig og toget kolliderte med endebutten i en hastighet på ca. 17 km/t.

Helgen i forkant hadde det blåst opp mot full storm fra nordvest ved Trondheim sentralstasjon. Sjøvann blåste inn over stasjonsområdet og har ført til at det har dannet seg et belegg på skinnene i løpet av helgen. Undersøkelsen har vist at Jernbaneverket ikke har et tilstrekkelig system for å avdekke glatte skinner på grunn av forhold som kan oppstå ved kystnære områder.

Undersøkelsen har også vist at NSB type 92 ikke har optimalt bremsesystem ved svært dårlige adhesjonsforhold, og det har svakheter når det gjelder innvendig sikring av utstyr på toget.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilrådning i denne undersøkelsen. Denne retter seg mot å styrke Jernbaneverkets instruks for tiltak ved ugunstige værsituasjoner for å bedre kunne avdekke farer og iverksette tiltak mot forhold som kan oppstå ved kystnære områder.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2015/09T

Mandag 9. februar 2015 kolliderte tog 411 med endebutten i spor 23 på Trondheim sentralstasjon. På grunn av dårlig vær blåste sjøvann inn over stasjonsområdet. Siden sporet ikke hadde vært i bruk gjennom helgen førte dette til glatte skinner. Toget var første tog inn i sporet denne morgenen.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Jernbaneverket å gjennomgå sin instruks for tiltak ved ugunstige værsituasjoner, slik at risikoforhold ved kystnære områder blir identifisert og nødvendige tiltak blir iverksatt.

Sted
Trondheim sentralstasjon
Hendelsesdato
09.02.2015
Tog No.
411
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
553,695
Type transport
Persontog
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
image
Rapport om sammenstøt mellom tog 411 og endebutt i spor 23 på Trondheim sentralstasjon, Trønderbanen mandag 9. februar 2015 Last ned rapport
Tilbake til toppen