Rapport om jernbaneulykke med trikk og buss i krysset Cort Adelers gate / Munkedamsveien 11. november 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Tirsdag 11. november 2014 kolliderte en rutebuss med en trikk i krysset Cort Adelers gate / Munkedamsveien i Oslo. Bussen ventet på grønt lys for å kjøre videre samtidig som et utrykningskjøretøy nærmet seg bussen bakfra med sirener og blålys aktivert. For å gi fri vei til utrykningskjøretøyet bak, valgte bussføreren å kjøre forbi stopplinjen og inn i krysset mot trikkesporet.

På dette tidspunktet hadde fører av utrykningskjøretøyet valgt å legge seg over i motsatt kjørebane, til venstre for midtdeler hvor det ikke var møtende trafikk. Dette oppfattet ikke bussføreren. Trikken hadde klarsignal og kjørte opp mot og inn i krysset, og kl. 1728 kolliderte trikken i bussens venstre side slik at trikken sporet av med fremre vogn. I bussen ble bussføreren og tre passasjerer alvorlig skadd, mens fem busspassasjerer ble lettere skadd. Verken føreren eller passasjerene i trikken ble skadd.

Undersøkelsen har vist at tre førere kan befinne seg i samme trafikksituasjon som krever samhandling. Selv om de er underlagt et felles regelverk kan man sanse og oppfatte ulikt, noe som igjen leder til ulik situasjonsforståelse. Det spesielle i denne ulykken er at et utrykningskjøretøy med behov for fri vei, utløser handlinger hos andre kjøretøy som fraviker vanlig adferd. Havarikommisjonen mener det viktig å fremheve at trikkens mulighet til å stoppe for uforutsette hindringer er vesentlig annerledes enn for andre kjøretøy. Denne forskjellen skaper daglige utfordringer som det er viktig for andre trafikanter å være klar over.

Undersøkelsen berører to transportsektorer der begge kan dra nytte av læringspunktene som har fremkommet. Undersøkelsen er derfor gjennomført i samarbeid mellom vei- og jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon for transport.

 

Sted
Krysset Cort Adelers gate / Rv 162 Munkedamsveien i Oslo
Hendelsesdato
11.11.2014
Tog No.
Vogn 107, linje 12
Type transport
Trikk/sporvogn
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Personvogn
Operatør
Sporveien Trikken AS
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori