Rapport om avsporing med tog 5932 Eidsvoll stasjon, Dovrebanen 3. november 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 3. november 2014 kl. 0357 sporet Cargolink AS' sørgående godstog 5932 av i sporveksel V007 i spor 1 på Eidsvoll stasjon, Dovrebanen. Da lokomotivet passerte sporvekselen ristet lokomotivet unormalt, men uten å spore av. Fører tilsatte nødbrems, men de tre første vognene i toget passerte sporvekselen før toget stoppet. Disse tre vognene sporet av. Spor 1 hadde blitt gjenåpnet denne morgenen etter ombygging og utbygging av stasjonsområdet, og tog 5932 var første tog til å benytte sporet etter gjenåpningen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2015/07T

Mandag 3. november 2014 sporet godstog 5932 av i spor 1 på Eidsvoll stasjon fordi en sporveksel lå feil. Sporet hadde blitt gjenåpnet denne morgenen etter ombygging av stasjonsområdet. Det utarbeides sjekklister med hvilke komponenter og funksjoner som skal kontrolleres for å sikre at anlegget fungerer korrekt. Ansvarlig sluttkontrollør på togledersentralen satt med prøveprotokollen og førte sjekklistene, mens medhjelper oppholdt seg på anlegget. Medhjelper hadde ikke kopi av disse dokumentene. I dette tilfellet ble posisjonskontroll for sporvekselen utelatt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Jernbaneverket å innføre krav som sikrer redundans og barrierer mot at kontrollpunkter blir utelatt i forbindelse med gjennomføring av funksjons- og sluttkontroll.

Sikkerhetstilråding JB nr. 2015/08T

Mandag 3. november 2014 sporet godstog 5932 av i spor 1 på Eidsvoll stasjon fordi en sporveksel lå feil. Sporet hadde blitt gjenåpnet denne morgenen etter ombygging av stasjonsområdet. Spor og sikringsanlegg var kontrollert og godkjent, men i dette tilfellet hadde en misforståelse ført til at den fysiske kontrollen av sporvekselens posisjon ble utelatt. Jernbaneverket har ikke etablert faste ordlyder i kommunikasjonen mellom ansvarlig sluttkontrollør og medhjelper.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Jernbaneverket å vurdere å innføre faste ordlyder ved test og kontroll av sikkerhetskritiske funksjoner til sikringsanlegg.

Sted
Eidsvoll stasjon
Hendelsesdato
03.11.2014
Tog No.
5932
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
FATC
Km på banestrekning
68,4922
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
Jernbaneverket/ Cargolink AS
Banestrekning
Dovrebanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning