Rapport om avsporing med tog 5790 ved Trofors stasjon, Nordlandsbanen 30. mai 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 30. mai 2014, ca. kl.1615, sporet CargoNet AS sørgående godstog 5790 av ved innkjørhovedsignal A for Trofors stasjon på Nordlandsbanen. Toget hadde i alt nitten vogner, og det var vognene femten, seksten, sytten og nitten i toget som sporet av.

Toget fortsatte ca. 1000 meter etter avsporingen. De avsporede vognene fikk skader på hjulene, bremseoppheng og det manglet noen bremseklosser. Det ble skader på skinner, sviller og befestigelse på en strekning fra km 366,1 til km 365,0 i retning Trondheim.

Det var utført sveisearbeider på avsporingsstedet i oktober 2013 uten at sporet ble nøytralisert. Dette resulterte i høye trykkspenninger i sporet da det ble en lang varmeperiode i området i mai 2014. Nøytralisering var bestemt utført våren 2014, men arbeidet var ikke blitt registrert i BaneData som utsatt korrektivt vedlikehold. Arbeidet ble i dette tilfellet avglemt som et utestående gjøremål. I forbindelse med avsporingen var det i tillegg utført mindre sporjusteringer tidligere denne dagen. Havarikommisjonen mener dette kan ha svekket det allerede trykkutsatte sporet sin sidestabilitet, og motstand mot solslyng.
 
Områdedirektør Nord informerer at det er innskjerpet at det ikke blir utført skinnesveising så fremt det ikke samtidig kan foretas nøytralisering av sporet, eller det brukes lasking hvis det må utføres skinnebytte i temperaturer utenfor nøytraltemperaturområdet.

Det fremmes ingen sikkerhetstilråding i forbindelse med denne undersøkelsen.

Sted
Trofors
Hendelsesdato
30.05.2014
Tog No.
5790
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
FATC
Km på banestrekning
366,1
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
Jernbaneverket/ CargoNet AS
Banestrekning
Nordlandsbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning