Rapport om alvorlig jernbanehendelse ved Jar stasjon 23. januar 2014 tog 1308

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Torsdag 23. januar 2014 sporet en trikk av i en sporveksel på vei inn mot holdeplassen på Jar stasjon i Bærum. Avsporingen skjedde i lav hastighet, og ingen personer ble skadet. Trafikk med trikk til Jar stasjon hadde nylig startet opp, og avsporingen skjedde fire dager etter at strekningen ble åpnet.

Undersøkelsen har avdekket at tilpasningen av tungen på sporvekselen ikke har vært optimal, og trikken hadde i tillegg nådd vedlikeholdsgrensen for slitasje på hjulene.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2015/01T

Torsdag 23. januar 2014 sporet en trikk av i en sporveksel på vei inn mot holdeplassen på Jar stasjon i Bærum. En medvirkende faktor til avsporingen var at tilpasningen mellom trikkehjul og sporvekseltungen ikke var optimal. Sporveien Trikken AS hadde tidligere avdekket dette forholdet, men denne erfaringen var ikke tilstrekkelig kommunisert ut i organisasjonen. Havarikommisjonen mener at dette medvirket til at risikoen ikke ble vurdert i Kolsåsprosjektet.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Sporveien Oslo AS om å evaluere hvordan organisasjonen deler kunnskap og bruker læring fra tidligere avsporinger, for bruk i det forebyggende sikkerhetsarbeidet i både driftsoppgaver og nye prosjekter. 

Sted
Jar
Hendelsesdato
23.01.2014
Tog No.
1308
Driftsform
Strekning uten linjeblokk
Type transport
Trikk/sporvogn
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
Sporveien Trikken AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning