Rapport om avsporing mellom Dovre og Dombås stasjoner på Dovrebanen 4. november 2013 tog 5910

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag 4. november 2013 kl. 1055 sporet Cargolink AS` sørgående godstog 5910 av med første vogn i toget ved km. 333,796 mellom stasjonene Dombås og Dovre på Dovrebanen.

Det hadde utviklet seg en setning i sporet etter gravearbeider 2 uker tidligere. Setningen i sporet ga en pendelbevegelsene i toget. Denne ga en akselavlastning som førte til at bakre aksling på første vogn i toget klatret og sporet av. Kobbelet mellom vogn en og to hoppet også av på dette tidspunktet. Avsporingen ødela en av lemmene på en planovergang. Planker herfra slo opp koblingen til luftslangen mellom vogn en og to, og stengte luftkranen på første vogn. Dette gjorde at bremsene automatisk ble tilsatt for bakre del av toget, men ikke fremre.

Det har ikke vært avvik fra gjeldende retningslinjer ved togframføringen. Toget hadde en ugunstig togsammensetning, men den var ikke feil. Det er akseptert å fremføre tomme, 2-akslede godsvogner med aksellast helt ned i 5 tonn fremst i godstog, og samtidig benytte den elektrodynamiske bremsen på lokomotivet.

Avsporingen antas å ha inntruffet som en kombinasjon av flere forhold. Både setningen i sporet, togsammensetningen og togframføringen var innenfor akseptable rammer, men Havarikommisjonen mener det var samspillet mellom disse som førte til avsporing. At deler av togets bremser ukontrollert ble avstengt ved avsporingen er et forhold Havarikommisjonen vurderer som alvorlig og noe som bør vies oppmerksomhet.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2014/09T

Cargolink AS hadde på avsporingstidspunktet ingen beskrivelse for plassering av vogner i tog, eller av krav til et funksjonsdyktig grensesnitt for å kunne overføre trekk- og trykkrefter i togets lengderetning. Togframføringsforskriften beskriver i de generelle og overordnede kravene som gjelder for togframføring på det nasjonale jernbanenettet at det er den enkelte jernbanevirksomhets ansvar å analysere egen virksomhet for å sikre at de har egne, utfyllende instrukser og prosedyrer som harmoniserer med overordnede krav og andre jernbanevirksomheters aktiviteter.  

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Cargolink AS å gjennomgå risikoanalysene som ligger til grunn interne prosedyrer og instrukser for å sikre at disse er utfyllende og ivaretar at egen virksomhet er funksjonsdyktig i grensesnittet med det nasjonale jernbanenettet og andre jernbanevirksomheters aktiviteter.  

Sted
Mellom Dombås og Dovre stasjoner, Dovrebanen
Hendelsesdato
04.11.2013
Tog No.
5910
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Km på banestrekning
333,796
Type transport
Godstog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Godsvogn
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori