Rapport om påkjørsel ved Mårdalen holdeplass, Bybanen Bergen 17. oktober 2013

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Onsdag 17. oktober 2013 ble en person påkjørt av en sporvogn på Mårdalen holdeplass på Bybanen i Bergen. Vedkommende omkom på stedet.

Personen var i ferd med å krysse over sporene utenfor fotgjengerovergangen for å komme over til plattformen på motsatt side da ulykken inntraff. Vedkommende antas å ha hatt fokus rettet mot sporvognen som stod ved plattformen på motsatt side for å ta den videre til jobb, og oppdaget derfor ikke sporvognen som kom fra venstre i det nærmeste sporet. 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2014/08T

Den forulykkede registrerte ikke sporvognen i retning sentrum komme inn mot holdeplassen, og begynte derfor å krysse sporet. Bybanen har lagt vekt på åpenhet og tilgjengelighet på sine holdeplasser, og det er lite bruk av fysiske barrierer som ledegjerder og rekkverk på blant annet holdeplasser. Separeringen er løst visuelt for å skille arealene og markere overgangssteder for fotgjengere.  

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Bybanen AS å finne tiltak som sannsynliggjør at Bybanens holdeplasser er utformet slik at de ivaretar en sikker kryssing for alle brukere. Dette inkluderer de som kan ha nedsatt evne til å oppfatte og unngå farlige situasjoner, for eksempel barn, eldre og mennesker med noen former for nedsatt funksjonsevne. 

Sted
Mårdalen holdeplass, Bybanen, Bergen
Hendelsesdato
17.10.2013
Tog No.
Variobahn-vogn 208
Driftsform
Strekning uten linjeblokk
Type transport
Trikk/sporvogn
Type hendelse
Sammenstøt
Operatør
Fjord1Partner AS, Bybanen AS
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori