Rapport om sammenstøt mellom tog og bil på Enebekk planovergang på Østfoldbanen vestre linje 1. august 2013

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Torsdag 1.8.2013 ble en personbil påkjørt av tog 123 på Enebekk planovergang, på Østfoldbanen vestre linje, mellom Råde og Fredrikstad. Bilføreren kom seg ut før toget traff kjøretøyet, men ble lettere skadet av bilen som ble dyttet til siden. Undersøkelser utført av Statens havarikommisjon for transport viser at vegsikringanlegget ved Enebekk planovergang fungerte slik det er ment å fungere. Det er imidlertid en svakhet ved slike anlegg ved at objekter som får plass mellom bommene, ikke oppdages på annen måte enn visuelt av togfører. Statens havarikommisjon for transport mener Jernbaneverket bør vurdere egnetheten ved ulike former for objektdeteksjon på planoverganger, slik det benyttes i flere andre land. Selv om bommene var utstyrt med skilt som instruerer bilfører til å kjøre ned bommen ved fare, gjorde ikke føreren det. Det viser at terskelen for å kjøre gjennom en bom er svært høy, til tross for den farlige situasjonen bilfører befinner seg i. Havarikommisjonen mener at det er usikkert hvor effektivt skiltet "Ved fare - kjør ned bommen" er som sikkerhetsbarriere ved planoverganger.

 Bilde1

Foto: Politiet

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2014/07T

Den 1. august 2013 ble en personbil, som hadde blitt stående mellom bommene på Enebekk planovergang på Østfoldbanen vestre linje, påkjørt av tog 123. Havarikommisjonen peker på en svakhet ved helbomanlegg som sikkerhetsbarriere. Dersom et kjøretøy blir fanget mellom bommene får toget likevel klart i planovergangssignalet. Man er dermed avhengig av førers visuelle observasjon av kjøretøyet for å forhindre, eller redusere konsekvensen av et sammenstøt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn at man ber Jernbaneverket om å evaluere systemer for objektdeteksjon på planoverganger der det er en forhøyet risiko for at kjøretøy kan bli fanget mellom bommene.

Sted
Enebekk planovergang
Hendelsesdato
01.08.2013
Tog No.
123
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
DATC
Km på banestrekning
80,09
Type transport
Persontog
Type hendelse
Planovergang
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS/ Jernbaneverket
Banestrekning
Østfoldbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning