Rapport om jernbaneulykke på Ekebergbanen, Sørli holdeplass 17. mai 2013 Trikk 104

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fredag 17. mai 2013 kl. 1325 kjørte trikk nr. 104 inn i trikk nr. 114 på Sørli holdeplass i Oslo. Begge trikkene var på vei fra Oslo til Ljabru. Trikk 114 stod stille på holdeplassen og hadde av- og påstigning da den ble truffet av trikk 104. Tre personer ble kjørt til legevakten, og totalt 18 personer ble registrert med skader og/eller smerter etter hendelsen. Begge trikkene fikk materielle skader i sammenstøtet.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2014/03T

Fredag 17. mai 2013 var det et sammenstøt mellom to trikker på Sørli holdeplass i Oslo. Trikk 114 stod stille på holdeplassen og hadde av- og påstigning da den ble truffet av trikk 104. De senere års uhell og sammenstøt underbygger behovet for at Sporveien Trikken AS gjør en ny gjennomgang av tiltak som kan forhindre sammenstøt.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å følge opp at Sporveien Trikken AS vurderer barrierer som kan forhindre sammenstøt mellom trikker.

Sted
Sørli holdeplass, Ekebergbanen
Hendelsesdato
17.05.2013
Tog No.
104 og 114
Driftsform
Strekning uten linjeblokk
Stillverksanleggstype
Enkelt innkjørssignal
Type transport
Trikk/sporvogn
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
Sporveien Trikken AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning