Rapport om sammenstøt mellom et skift og materiellet til tog 5509 på Alnabru stasjon 9. januar 2013

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Onsdag 9. januar 2013 kolliderte et skift med lokomotivet til tog 5509 i spor C31 på Alnabru stasjon. Ingen personer ble skadet, men det ble materielle skader på lokomotivet til tog 5509 og to av vognene i skiftet. På skiftemaskinen befant det seg en fører, en skifteleder og en skifter under opplæring. Lokomotivet til tog 5509 var bemannet med en fører.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2014/01T

Ulykken på Alnabru godsterminal 9. januar 2013 inntraff som en konsekvens av at skiftet hadde for høy hastighet inn mot spor C31 til å kunne stoppe på tilgjengelig bremsevei. Da det viste seg at spor C31 var belagt, klarte det ikke å stoppe før det kjørte inn i materiellet til tog 5509. Vognstammen til skiftet hadde ikke tilkoblet bremser, og skiftemaskinens bremser alene ga ikke tilstrekkelig bremsekapasitet. Havarikommisjonen er kritisk til at forskrifter og instrukser ikke følges ved skifteoperasjonene på Alnabru terminal.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å følge opp jernbanevirksomhetene på Alnabru med tanke på å gjennomgå skifterutinene og sikre at alle aktiviteter foregår i henhold til regelverk, skifteinstruks og lokale særbestemmelser.

Sikkerhetstilråding JB nr. 2014/02T

Ulykkene på Alnabru stasjon de senere årene har vist at togekspeditørene ikke har optimale arbeidsforhold for å utføre trafikkstyring. Togekspeditørene må forflytte seg mellom stillerapparatene for å legge togveier og styre signaler, og har minimal oversikt. Havarikommisjonen har gjennom tidligere ulykker og denne påpekt at stillverket på Alnabru er utdatert og lite tilpasset dagens organisering og aktiviteter på terminalen.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Jernbaneverket å vurdere å oppgradere stillverket på Alnabru for å oppnå effektive og gode arbeidsoperasjoner, informasjonsutveksling, oversikt og planlegging.

Sted
Alnabru stasjon
Hendelsesdato
09.01.2013
Tog No.
5509
Stillverksanleggstype
Stillverk
Type transport
Skift
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS/ Jernbaneverket
Banestrekning
Hovedbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning