Rapport om alvorlig jernbanehendelse Østensjøbanen Godlia 31. mai 2012

Last ned rapport

Beskrivelse

Torsdag 31. mai 2012 kl. 02.37 kjørte et arbeidstog opp en sporvekseltunge på Godlia overkjøringsspor på T-banen. Hendelsen inntraff under passering i lav hastighet, og utfallet begrenset seg derfor til mindre materielle skader på sporvekselen. Det var feil på en drivmaskin som førte til at sporvekselen ikke lå i korrekt posisjon. Oslo T-banedrift AS har definert drivmaskiner som en sikkerhetskritisk komponent, og sier at «feil på drivmaskiner kan medføre en katastrofal ulykke». Arbeidstoget var første tog som passerte sporvekselen i avvik etter at den var meldt klar for drift ca. fire uker tidligere, den 4. mai 2012. Godlia overkjøringsspor hadde da vært stengt siden mai 2005.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2013/03T

Sporvekselen som ble kjørt opp på Godlia 31. mai 2012 kunne ha ført til en jernbane ulykke. Før sporvekslene ble klarmeldt ble det ikke gjennomført nødvendig kontroll og testing av sporvekslene. Infrastrukturenheten har et omfattende styringssystem, som i flere forskjellige dokumenter beskriver hvordan drivmaskiner skal testes og kontrolleres, og rutinemessig vedlikehold inneholder detaljerte sjekklister for kontroll og revisjon av drivmaskiner. Grunnlaget for uttesting etter reparasjoner og utskiftinger må utarbeides i hvert enkelt tilfelle, og inneholder lite informasjon om hva som skal testes og hensikten.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å følge opp at Oslo Tbanedrift AS tilpasser og forenkler eksisterende instrukser og rutiner rundt kontroll og testing av S-merkede aktiviteter, for å sikre at all nødvendig kontroll og testing blir gjennomført i både prosjekter og normalt vedlikehold.

Sted
Godlia T-banestasjon
Hendelsesdato
31.05.2012
Tog No.
Arbeidstog
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
Type transport
Arbeidstog
Type hendelse
Kritisk feil infrastruktur
Operatør
Sporveien T-banen AS
Banestrekning
Annet
image
Rapport om alvorlig jernbanehendelse Østensjøbanen Godlia 31. mai 2012 Last ned rapport
Tilbake til toppen