Report on derailment near Nykirke station, the Vestfold line, on 15 february 2012, train 12926

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2013/02T

Ved enden av krysningssporet på Nykirke stasjon reduseres strekningshastigheten fra 130 km/t til 70 km/t før et kurvet parti. Togets hastighet var da for høy til å klare kurven, og samtlige fem vogner i toget sporet av og traff fjellveggen på venstre side av sporet. Det meste av det norske jernbanenettet er ikke utstyrt med overvåkning av hastighet som kan gripe inn hvis et tog kjører for fort i forhold til linjehastighet.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å pålegge Jernbaneverket å kartlegge stedene der store hastighetsreduksjoner kan utgjøre en fare i forbindelse med kurver, og implementere tilstrekkelige barrierer som bedre sikrer de store hastighetsnedsettelsene.

 

Sted
Nykirke stasjon
Hendelsesdato
15.02.2012
Tog No.
12926
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
92,00
Type transport
Persontog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Vestfoldbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning