Rapport om togavsporing ved Nykirke stasjon, Vestfoldbanen, 15. februar 2012 tog 12926

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Onsdag 15.2.2012 klokken 10.30 sporet nordgående tog 12926 av ved Nykirke stasjon på Vestfoldbanen. Toget var av NSB Type 74, som var under leveranse til NSB AS fra produsenten Stadler Bussnang AG i Sveits. Det var fem personer om bord i toget. En person ble alvorlig skadet, mens tre personer ble lettere skadet. Samtlige fem vogner i togsettet ble totalskadet.

Basert på havarikommisjonens undersøkelser regnes den utløsende faktoren til ulykken å være at toget hadde for høy hastighet på strekningen. Fører hadde oversett en varslet hastighetsreduksjon fra 130 km/t til 70 km/t, slik at bremsing ble innledet for sent. Havarikommisjonen har vurdert potensielle distraksjonskilder, men har ikke funnet noen som med sikkerhet kan knyttes til at fører overså skiltet.

I den nye førerforskriften er det innført nye krav til oppfølging og kontroll av personalets strekningskunnskap. Havarikommisjonen har forventninger til effekten av at kravene er endret. Det er derfor valgt ikke å fremme en sikkerhetstilråding knyttet til strekningskompetanse så tett etter en forskriftsendring.

NSB AS omorganisering i 2011 hadde ikke blitt implementert ut i de operative leddene i organisasjonen. Havarikommisjonen vurderer imidlertid at dette ikke innvirker på det endelige undersøkelsesresultatet.

Det meste av det norske jernbanenettet er ikke utstyrt med noen form for overvåkning av hastighet som kan forhindre at et tog kjører for fort i forhold til linjehastighet. I mangel på full hastighetsovervåking (FATC) mener havarikommisjonen at Jernbaneverket må se på muligheten for å sette inn tilstrekkelig barrierer for å forbygge slike jernbaneulykker, og Statens havarikommisjon for transport fremmer her en sikkerhetstilråding. Denne retter seg mot å kartlegge stedene der store hastighetsreduksjoner kan utgjøre en fare, og implementere barrierer som kan fange opp dette og forhindre at dette fører til en ulykke.

Video fra Nykirke stasjon:

Video filen er ikke klar

Status: Qued for conversion.

Foto: SHT

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2013/02T

Ved enden av krysningssporet på Nykirke stasjon reduseres strekningshastigheten fra 130 km/t til 70 km/t før et kurvet parti. Togets hastighet var da for høy til å klare kurven, og samtlige fem vogner i toget sporet av og traff fjellveggen på venstre side av sporet. Det meste av det norske jernbanenettet er ikke utstyrt med overvåkning av hastighet som kan gripe inn hvis et tog kjører for fort i forhold til linjehastighet.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å pålegge Jernbaneverket å kartlegge stedene der store hastighetsreduksjoner kan utgjøre en fare i forbindelse med kurver, og implementere tilstrekkelige barrierer som bedre sikrer de store hastighetsnedsettelsene.

 

Sted
Nykirke stasjon
Hendelsesdato
15.02.2012
Tog No.
12926
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
92,00
Type transport
Persontog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Vestfoldbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning