Rapport om alvorlig jernbanehendelse på Bergensbanen ved Voss stasjon 14. februar 2012, tog 1813

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Tirsdag 14.02.2012 var det et sammenstøt mellom en vogn i drift og et 69-sett på Voss stasjon. 69-settet stod i spor 1 da en åpen vogn med containere trillet fra Lokstallen og ned i spor 1. Det ble ingen personskader og kun mindre materielle skader. Denne hendelsen har vist at det er nødvendig å verifisere at barrierer mot løpsk materiell er på plass. SHT finner derfor grunnlag for å fremme en sikkerhetstilråding som omhandler dette.

12_130

Foto: SHT

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2012/09T

Etter ulykken på Sydhavna (Sjursøya) i 2010 ble det i Jernbaneverket utført risikoanalyser for å kartlegge steder med fare for løpsk materiell. I forbindelse med dette arbeidet hadde man ved Voss stasjon identifisert muligheten for løpsk materiell fra lokstall og ned i togspor, men tiltakene anbefalt i risikoanalysen var ikke implementert. I etterkant av hendelsen har det vist seg at tiltakene som ble foreslått ikke lenger er vurdert som gode nok.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens Jernbanetilsyn pålegger Jernbaneverket å verifisere at det ikke finnes steder i det norske jernbanenettet der hensatt materiell kan komme i drift på grunn av mangelfulle barrierer.

 

Sted
Voss stasjon
Hendelsesdato
14.02.2012
Tog No.
1813
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Km på banestrekning
370,0
Type transport
Persontog, Skift
Type hendelse
Sammenstøt
Materiell kategori
Motorvognsett
Operatør
NSB AS/ Jernbaneverket
Banestrekning
Bergensbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning