Rapport om alvorlig jernbanehendelse på Slemdal T-banestasjon 19. september 2010 pakkmaskin 9254

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Søndag kl 1115 begynte en pakkmaskin fra Strukton Rail AS (Strukton) å rulle sakte fra Slemdal T-banestasjon i retning Majorstuen. Maskinen rullet sakte igjennom et gjerde som var satt opp på planovergangen på Slemdal T-banestasjon, uten at det ga maskinen noen nevneverdig motstand. På tidspunktet hendelsen skjedde var banen under oppgradering, og alle signaler på banen var skrudd av. Dette medførte at planovergangen ikke ble aktivert da pakkmaskinen begynte å rulle. En observant bilfører som ventet på fotgjengere i planovergangskrysset, oppdaget at noe var på ferde og gikk ut av bilen. Han så først etter om det var fører på toget. Da han ikke så noen fører prøvde han å komme seg inn i toget, men det var låst. Han la så småstein under hjulene for å prøve å stoppe toget. Da toget rullet til enden av planovergangen traff det et nytt gjerde, og kilte seg fast. Han la da en gjerdekloss under det ene hjulet, for å sikre at toget ikke rullet videre.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding i forbindelse med undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2011/12T

Anleggsvirksomheten ble definert av Oslo T-banedrift AS til ikke å være omfattet av driftstillatelsen. Oslo T-banedrift AS hadde i denne prosessen kontakt med Statens jernbanetilsyn, og fikk forståelsen av at Statens jernbanetilsyn var enige med Oslo T-banedrift AS. Ettersom Oslo T-banedrift AS definerte prosjektet som utenfor driftstillatelsen, ble det ikke fulgt opp at arbeidsmaskin, førere og operasjon foregikk etter reglene i driftstillatelsen.

Havarikommisjonen tilrår Statens jernbanetilsyn å klargjøre hva som er omfattet i regelverket vedrørende anleggsområder, og andre tilsvarende aktiviteter.

 

 

Sted
Slemdal
Hendelsesdato
19.09.2010
Innrapportert fra
Oslo T-banedrift AS
Tog No.
9254
Km på banestrekning
5,2
Type transport
Arbeidstog, T-bane
Type hendelse
Løpsk materiell
Materiell kategori
Lokomotiv
Operatør
Strukton Rail AS
Banestrekning
Annet
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning