Rapport om jernbaneulykke på Kristiansand stasjon, Sørlandsbanen 26. april 2010 med tog 705

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mandag den 26. april kl. 0358 sporet nattoget mellom Oslo - Stavanger av med to vogner under innkjøring til Kristiansand stasjon. Det var de to forreste vognene bak lokomotivet som sporet av i sporvekselområdet vest for stasjonen.

Det oppstod ingen personskader, men det ble materielle skader på de tre forreste vognene i toget. Det ble også skader på skinnegangen og i to doble kryssporveksler.

Årsaken til avsporingen var summen av flere uheldige faktorer.

Video fra kjøring av tog over avsporingsstedet (utdrag)

Video filen er ikke klar

Status: Qued for conversion.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2011/10T

Toget ble bremset ved at lokomotivet bremset med elektrisk nettbrems under innkjøringen til Kristiansand stasjon. Havarikommisjonen anser at dette var uheldig ettersom innkjøringen foregikk i en komplisert S-kurvatur.

Havarikommisjonen tilråder Statens jernbanetilsyn å anmode de aktuelle jernbanevirksomhetene på det nasjonale jernbanenettet å foreta en gjennomgang av i hvilke tilfeller det er uheldig å benytte nettbrems i lokomotivtrukne tog, og iverksette nødvendige tiltak.

 

 

Sted
Kristiansand stasjon
Hendelsesdato
26.04.2010
Tog No.
705
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Type transport
Persontog
Type hendelse
Avsporing
Materiell kategori
Lokomotiv, Personvogn
Operatør
NSB AS
Banestrekning
Sørlandsbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning