Rapport om alvorlig jernbanehendelse Hovedbanen, mellom Fjellhamar og Haneborg 22. desember 2009, tog 8264

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 22. desember 2009 utviklet det seg varmgang i et aksellager i CargoNet AS godstog nr 8264. Akselkassen og fjæren falt av og akseltappen gnagde seg halvveis gjennom vognens sidebjelke. Forholdet ble oppdaget av et møtende tog som meldte om skjev last til togleder.

Undersøkelsen viser at hendelsen sannsynligvis utviklet seg fra en tjuvbrems via rubb på hjulenes løpebaner. Dette gav tilstrekklig slag til at et aksellager havarerte. Vognen hadde aksellagre av eldre type med rullebur av messing. Disse har tidligere vist seg å ha en forhøyet havarifrekvens og blir ikke lenger remontert ved revisjon av hjulsatser for CargoNet AS.

Slik jernbanesystemet i Norge er utformet er mulighetene for å oppdage hjul- og lagerskader i et godstog underveis relativt begrenset. Mulighetene har videre over (lang) tid blitt redusert etter som antallet av bemannede stasjoner har avtatt, uten at dette har blitt kompensert med alternative deteksjonsmetoder.

Det er konstatert stort sprik i vurderingen av skadepotensialet ved slike hendelser mellom CargoNet AS og Jernbaneverket. Havarikommisjonen mener at dette er uheldig og kan føre til at bruk av detektorer langs sporet eller i tog for å oppdage en skadeutvikling ikke blir gitt riktig prioritet i sikkerhetsstyringen.

Det fremmes to sikkerhetstilrådninger:

- Jernbanevirksomhetene bør vurdere å forsere utrangeringen av aksellagre av eldre type som fortsatt er i trafikk.

- Jernbaneverket og jernbaneforetakene bør gjennomgå problemstillingene med hjul- og lagerskader, og avstemme vurderingene av skadepotensiale og frekvens slik at eventuell bruk av detektorer langs sporet eller i tog kan gis en riktig prioritering i sikkerhetsstyringen.

Sted
Fjellhamar
Hendelsesdato
22.12.2009
Tog No.
8264
Driftsform
Strekning med fjernstyring
ATC
FATC
Km på banestrekning
16,42
Type transport
Godstog
Type hendelse
Feil rullende materiell
Materiell kategori
Godsvogn
Operatør
CargoNet AS
Banestrekning
Hovedbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning