Rapport om alvorlig jernbanehendelse på Stryken stasjon, Gjøvikbanen, 12. februar 2009

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 12. februar 2009 skulle godstog 5512 kjøre inn i spor 2 på Stryken stasjon for å krysse lokaltog 233 som sto i spor 1.

Togleder kunne ikke stille innkjørhovedsignal B til "kjøretillatelse" da det ikke var kontroll på sporveksel nr. 2. Lokomotivføreren i godstoget fikk derfor telefonisk kjøreordre om klart inn i spor 2 på Stryken stasjon.

Godstoget var 13 meter lenger enn spor 2 på Stryken stasjon. Etter at lokomotivet hadde kommet til middel mot nabospor i den andre enden av stasjonen og stanset, befant den bakerste vognen seg fortsatt på stasjonens sporfelt B. På grunn av snø og is på skinnene ble dette sporfeltet indikert fritt, sporvekselen ble lagt over og utkjørtogvei ble stilt til "kjøretillatelse" for lokaltog 233.

Lokomotivføreren i lokaltoget så at godstogets bakerste vogn stod i veien for hans utkjørtogvei og forstod at det ikke var middel til å kjøre tog 233 ut av stasjonen. Han varslet togleder angående dette, hvoretter togleder umiddelbart satt signalet i stopp og foretok nødutløsning av togveien.

Det oppsto ingen skader ved denne hendelsen, men havarikommisjonen valgte å gjennomføre en undersøkelse. Muligheten for at en ulykke kan inntreffe er stor, når sporfelt ikke blir detektert belagt.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding JB nr. 2010/01T

Spor 2 på Stryken stasjon hadde ikke blitt ryddet for snø etter flere dagers snøfall. Togleder var ikke informert om dette. Dette førte til at togspor som ikke var brøytet ble benyttet til kryssing.

Havarikommisjonen tilrår Statens Jernbanetilsyn å pålegge Jernbaneverket å foreta en vurdering av om varslingsrutinene fra driftsorganisasjonen i forbindelse med snørydding er tilstrekkelige slik at togleder kan avgjøre om det skal opprettholdes normal togframføring eller iverksettes restriksjoner.

 

 

Sted
Stryken stasjon
Hendelsesdato
12.02.2009
Tog No.
233
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
ATC
DATC
Type transport
Godstog, Persontog
Type hendelse
Feil signalbilde
Operatør
NSB Gjøvikbanen AS
Banestrekning
Gjøvikbanen
Skriv ut
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning