2004/06

Download Last ned rapport
Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding nr. 2004/24T

Havarikommisjonen (HSLB) tilrår Jernbaneverket å vurdere å foreta en sikkerhetsanalyse for sikring av koblingsskap på hovedsignaler og forsignaler.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2004/23T

Havarikommisjonen (HSLB) tilrår Jernbaneverket å vurdere om sikringsanleggets logg også bør omfatte lokal logging av signalbildene på alle forsignaler.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2004/22T

Havarikommisjonen (HSLB) tilrår Jernbaneverket å vurdere å kunne hente ut logg med replayfunksjon av sikringsanleggets tilstand lokalt, og i sann tid med tidsmerking.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2004/21T

Havarikommisjonen (HSLB) tilrår alle jernbaneoperatører som trafikkerer det norske jernbanenettet å vurdere ATC overvåking (lagring) på alle tog. Dette er systemer som finnes på tog i både Sverige og Danmark. Dette gir verdifull informasjon på hvilken status ATC systemet har hatt.

 

Sikkerhetstilråding nr. 2004/20T

Havarikommisjonen (HSLB) tilrår alle jernbaneoperatører som trafikkerer det norske jernbanenettet å vurdere videoovervåking av infrastrukturen plassert i førerrom i front på alle tog. Dette vil gi en sikker informasjon på hvilket signalbilde som har blitt vist i signalet. Videoovervåking gir samtidig en nyttig gevinst i form av informasjon ved påkjørselsulykker. Opptaksutstyrets lagringsenhet bør plasseres på en sikker plass i toget.

 

Sted
Jessheim stasjon
Hendelsesdato
06.12.2002
Tog No.
1657
Driftsform
Strekning med fjernstyring
Stillverksanleggstype
Stillverk
Type transport
Persontog
Type hendelse
Feil signalbilde
Materiell kategori
Motorvognsett
Banestrekning
Hovedbanen
Skriv ut
Filer til nedlastning
Rapporter samme hendelseskategori
Rapporter samme banestrekning